banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.

Trend smanjivanja broja nezaposlenih osoba u evidenciji pakračkog zavoda za zapošljavanje nastavljen je i u ožujku. Posljednjeg dana toga mjeseca u evidenciji je bilo 513 osoba što je devet manje nego posljednjeg dana veljače, odnosno 196 manje (27,6 posto) nego istoga dana 2018. godine.

U ožujku je iz evidencije Zavoda zaposleno 47 osoba, 17 manje nego u veljači. Iz evidencije je zbog raznih razloga brisano 22 osobe, a novoprijavljenih je 60.

Od onih koji su zaposleni 29 ih je posao našlo na našoj županiji, 16 u ostatku Hrvatske, a službeno jedna u inozemstvu. Na određeno vrijeme je zaposleno 39 osoba, devet na sezonskim poslovima, a samo sedam na neodređeno vrijeme. Sa Požeštine je zaposleno 299 osoba od kojih petero u inozemstvu.

U ožujku 106 nezaposlenih iz evidencije pakračkog Zavoda  je primilo novčanu naknadu koja je u prosjeku iznosila 2.357 kuna. Gledajući prema mjestu prebivališta  206 nezaposlenih osoba živi na području Grada Lipika, a 307 na području Grada Pakraca.

Što se tiče obrazovne strukture ona je i dalje postojana pa najveći broj nezaposlenih, 286 ima neku od srednjih škola, ali i 24 sa višom te šest sa fakultetom. Za razliku od ranijih razdoblja sada je na zavodu više nezaposlenih žena (267) u odnosnu na muškarce (246).

Na razini županije  registrirane su 2.703 nezaposlene osobe. U odnosu na prethodni mjesec, nezaposlenih je manje za 5,3% ili 152 osobe, a na međugodišnjoj razini (ožujak 2019./ožujak 2018.), nezaposlenih je manje za 21,5% ili 742 osobe.

Prema podatcima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, krajem ožujka 2019. kod
poslodavaca sa sjedištem u Požeško-slavonskoj županiji bilo je 19.289 zaposlenih osoba. Stopa nezaposlenosti iznosila je 12,3% i smanjena je u odnosu na veljaču za 0,6 postotnih bodova. Na međugodišnjoj razini (ožujak 2019./ožujak 2018.), zaposlenih je više za 491 osobu ili 2,6 posto.

banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.