Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području grada Pakraca uputila je na gradskim internetskim stranicama prošlog tjedna gradonačelnica Anamarija Blažević.

Pravo na subvencije imaju doktori medicine zaposleni u zdravstvenim ustanovama na području grada Pakraca i to za subvencioniranje do dva posto kamata na stambene kredite za nekretninu koja se nalazi na području grada Pakraca, subvencioniranje troškova specijalizacije u iznosu od 800 kuna mjesečno neto, subvencioniranje 50 posto iznosa cijene usluge Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac.

Zainteresirani detalje vezane uz podnošenje zahtjeva mogu doznati na pozivu objavljenom  na gradskim stranicama ili obraćanjem u gradsku upravu. Rok za podnošenje je kraj godine ili do iskorištenja sredstava predviđenih ovogodišnjim gradskim proračunom.

Ovaj program je po prvi put u Pakracu proveden lani kada je gradska uprava zaprimila 16 zahtjeva od osam liječnika koji su u šest slučajeva tražili subvenciju troškova specijalizacije, te po pet puta subvenciju kamata za stambene kredite, odnosno troškova korištenja dječjeg vrtića za što im je isplaćeno 124.500 kuna. Ove godine je u proračunu za istu namjenu predviđeno 100.000 kuna.