banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prikuplja podatke o objektima koje još uvijek imaju krov pokriven azbestnim pločama. U povodu toga na internetskoj stranici Grada Pakraca od listopada stoji obrazac za prijavu vlasnika/korisnika građevine u kojima se nalazi azbest.

Do sada je takav objekt prijavilo tek osmero građana od čega se dva odnose na stambeni objekt, a šest na razne pomoćne gospodarske zgrade, rekao je komunalni redar Tomislav Luksetić koji u pakračkoj gradskoj upravi radi na toj problematici.

Kako je pojasnio, ova anketa ima za cilj da se vidi o kojima površinama u Hrvatskoj je riječ kako bi se mogao odrediti modalitet kojim bi se stimulirao i pomogao vlasnicima u zamjeni ovog po zdravlje opasnog građevinskog materijala. Stoga je poželjno da se vlasnici ili korisnici takvog prostora prijave (internetom ili osobno) u gradsku upravu.

Otpad koji sadrži azbest (salonitne ploče, izolacijski materijali koji sadrže azbest i slično) se smatra opasnim otpadom i kao takav se ne može baciti na smetlište ili deponiju građevinskog materijala već se isključivo mora predati ovlaštenoj tvrtki koja ima dozvolu za gospodarenje takvom vrstom otpada. Nama najbliža takva tvrtka kao i odlagalište, jedno od 17 u Hrvatskoj, je Darkom u Daruvaru.

Kada se na proljeće na Crkvištu otvori reciklažno dvorište, niti oni neće moći primati opasni otpad, odnosno smjet će primiti od jednog građanina svakih šest mjeseci do 200 kilograma takvog otpada.

Istraživanja su pokazala, piše na internetskoj stranici Fonda, da čestice azbesta  odnosno  azbestna igličasta vlakna koje se oslobađaju u zrak (emisija azbesta) izazivaju kod ljudi,  nakon izvjesnog vremena teške kronične bolesti (azbestozu) pa i smrt.

Zabrana proizvodnje, prometa i upotrebe azbesta i materijala koji sadrže azbest u Republici Hrvatskoj stupila je na snagu 1. siječnja 2006. godine. Neko vrijeme je Fond plaćao zbrinjavanje azbestnog otpada. No, s tom praksom je prestao te navode da je „radi daljnjeg nastavka financiranja potrebno, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, donijeti Uredbu temeljem koje će Fond uprihoditi naknadu za odlaganje građevinskog otpada. Iz tih namjenskih prihoda osigurala bi se sredstva za financiranje sustava gospodarenja građevinskim otpadom koji sadrži azbest te sufinanciranje izgradnja reciklažnih dvorišta za građevni otpad.“  Za sve to su im potrebne i informacije o još uvijek prisutnoj količini azbesta na našim ulicama te je poželjno da se vlasnici takvih objekata jave na ovu anketu.

 

banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.