Prema podacima pakračkog matičnog ureda u 2018. godini rođeno je 72-oje novih Pakračana (i pripadajuća naselja) dok je istovremeno umrlo 114 njegovih stanovnika, tako da smo prirodnim putem manji za 42 stanovnika. No unatoč tom minusu, trend je bolji nego prijašnjih godina, jer smo od u ovom desetljeću, dakle od zadnjeg popisa stanovništva 2011. godine, u zadnjih osam godina u minusu na ovaj način za ukupno 450 stanovnika ili u prosjeku 55 godišnje (ukupno 577 rođenih i 1.027 umrlih). Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, najlošije godine su bile 2015. i 2016.  kada smo u tim godinama bili u odnosu rođeni naspram umrlih u minusu 74, odnosno 70 stanovnika. Promatrajući to razdoblje najviše mladih Pakračana bilo je rođeno 2012. godine (82) ili jedan više nego 2011. Godine 2017.  rođeno je 70, a 2016. godine 72 mlada Pakračana, dok su najlošije godine bile 2013. i 2014. kada se rađalo 63, odnosno 65 djece.

Najviše Pakračana umrlo je 2015. godine - 146, odnosno četiri više nego godinu poslije. U ovom desetljeću najmanje ih je umrlo 2013. godine - 120, 2017. godine 127, a 2016. godine 142.

Što se tiče sklopljenih brakova lani ih je bilo 40, što je znatno manje nego prve godine u promatranom razdoblju 2011. kada ih je bilo 60, ali u prosjeku ostalih godina ovog desetljeća kada ih je sklapano redom 43, 44, 37, 50, 41, 32, tvrdi Državni zavod za statistiku.

Prema podacima božićnog broja Zova Kalvarije u pakračkoj župi Uznesenja Blažene Djevice Marije lani je kršteno 55 djece, umrlo je 58 vjernika i vjenčano 15 brakova.