banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.

 

Fond za zaštitu okoliša otvorio je nagradni natječaj za sve suvlasnike stanova čije su višestambene zgrade u energetskoj obnovi prema Javnom pozivu od 17.10.2016. godine.

Sudjelovati na natječaju mogu samo suvlasnici stanova višestambenih zgrada koje su predmet energetske obnove višestambenih zgrada prema gore navedenom Javnom pozivu.

Tri najbolja rada Fond za zaštitu okoliša nagrađuje poklon-bonom od 5.000,00 kn, 3.000,00 kn i 2.000,00 kn za kupnju A+++ kućanskog uređaja. Cilj nagradnog natječaja je prikupiti iskustva građana koji sudjeluju u programu, na drugačiji i kreativan način.

Svi materijali nalaze se i na http://zgradekojestede.fzoeu.hr/stranice/natjecaj/15.html, a upravitelj Komunalac d.o.o. je na sve višestambene zgrade koje su u programu energetske obnove prema Javnom pozivu od 17.10.2016. na svaki ulaz zalijepio navedeni plakat.

Detaljne upute nalaze se na gore dostavljenom linku ili ih bilo koji suvlasnik može zatražiti i od Upravitelja Komunalac d.o.o.

banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.