Baptistička crkva Pakrac svečanom misom koju je vodio pakrački pastor Mirče Manevski jučer je obilježila 80 godina djelovanja u Pakracu. U prigodi toga na pakračku misu jučer su došli vjernici iz okolnih crkvi (Sirač, Daruvar, Sređani, Golubinjaka) gdje zbog toga jučer nije bilo vjerskog obreda, ali i iz Zagreba njihov starješina Ivica Horvat.


Svečanost je uveličala i gradonačelnica Anamarija Blažević koja im je čestitala na radu i ustrajnosti podsjetivši na značajna vremena iz 1992. godine kada su zbog intenzivnog humanitarnog rada prepoznati u društvenoj zajednici. Također im je čestitala na obnovi u ratu potpuno stradalog objekta crkve u Bolničkoj ulici.

Kako je 2013. godine Zbornik Povijesnog društva Pakrac-Lipik, u broju 8-9 autora Rubena Kneževića zabilježio krajem 1930-ih, evangelizacijskim djelovanjem biblijskih kolportera – vjernika Baptističke crkve u Siraču – utemeljena je u Prekopakri baptistička crkva. Prvi baptistički vjernici potječu iz obitelji Jednaković i Širac, a pridružuje im se obitelj Ranković iz Klise kao i još neki obraćenici iz Prekopakre i okolice. Godine 1955/56. crkva je preseljena u Pakrac, na lokaciju gdje djeluje i danas u objektu koji je obnovljen pod vodstvom crkvenog starješine Božidara Karlovića 2008. godine.
Prvi laički voditelji crkve bili su Petar Jednaković, Filip Širac i Zvonimir Ranković. Od 1954. u crkvi su djelovali, premda ne u kontinuitetu, sljedeći pastori: Josip Mađar (1954. – 1956.), Josip Sudar (1956. – 1958.), Vladimir Čanji (1965. – 1968.), Nikola Vukov (1974. – 1985.), Josip Kubica (1987.), Ladislav Ružička (1988.), Miško Horvatek (1990. – 1991.), Božidar Karlović (2001. – 2002.), Ivan Timothy Špičak (od 2002.) i nakon njega današnji Mirče Manevski koji nam je rekao da crkva sada ima u Pakracu oko 45 članova i nekoliko desetaka prijatelje Crkve.