Grad Pakrac će po prvi put raditi strategiju prometnog razvoja naselja Pakrac čiju izrada će se s 217.000 financirati iz fonda Ruralnog razvoja EU, obavijestila je gradsku upravu  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Cilj ove strategije je  nakon analize postojećeg stanja dati prijedlog poboljšanja prometnog sustava koja obuhvaća moguće izmjene  sadašnjih prometnih tokova za sve vrste cestovnog prometa uvažavajući pri tom i planirane promjene u prostoru kao što je primjerice uvođenje pješačke zone, novih kružnih tokova i slično.

Prometnu strategiju moraju izraditi stručnjaci nekih od ovlaštenih institucija, a tko će to biti znat će se nakon provedbe postupka javne nabave.

Fotografija: Foto Imago