banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.

Vlasnici ili korisnici građevinskog, neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta dužni su u roku 45 dana (počevši od 3. travnja) urediti zapuštene površine te ih redovito održavati (jedanput mjesečno) do kraja vegetacijske sezone, kao i pridržavati se svih mjera iz ovog Poziva, naglašava se u Pozivu koji je uputio Tomislav Luksetić, komunalni redar Grada Pakraca.
Pod obveznim mjerama komunalni redar nabraja: redovito košenje i čišćenje površine, posebno za one vlasnike ili korisnike koji imaju zapuštene parcele, a graniče s uređenom i naseljenom parcelom, kako ne bi došlo do mogućnosti razmnožavanja štetočina i širenja zaraza, kao i širenje ambrozije u ljetnim mjesecima; suzdržavanje od paljenja raslinja i korova odnosno u slučaju potrebe za tim da o tome obavijeste pripadnike DVD-a u svom naselju; redovito održavanje putnih odvodnih kanala (jaraka) i održavanje kolnih mostova u funkcionalnom stanju propusnosti oborinskih voda; pražnjenje septičkih šahti bez ispuštanja fekalija na javne površine; propisno uređenje kolnih ulaze, čišćenje i održavanje međa te obavezno čišćenje blata s prijevoznih sredstava prilikom izlaska s poljoprivredne na prometnu površinu, a pogotovo asfaltiranu prometnicu; sprečavanje bilo kakvog onečišćenja javnih površina u vlasništvu Grada Pakraca.
Ako se navedeni radovi iz ovog Poziva ne budu odrađivali, Grad Pakrac će putem treće osobe obaviti potrebne radove na trošak vlasnika ili korisnika parcela, piše u Pozivu koji potpisuje gradski komunalni redar.

banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.