Od 16. do 30. siječnja Dječji vrtić Maslačak iz Pakraca započinje s upisom za program "Predškole" koji je, podsjećaju iz vrtića, obavezan za svu djecu godinu dana prije polaska u školu.

Upis djece vršit će se u zgradi matičnog vrtića u Pakracu te područnim vrtićima Badljevina, Donja Obrijež i Prekopakra. Program "Predškole" počinje 1. veljače. Od dokumentacije potrebne za upis potreban je preslik rodnog lista i lječnička potvrda. Zahtjev za upis nalazi se na priloženom linku.

Prijava za upis