Od 2. siječnja pakračka bolnica je ponovo samostalna pravna osoba naziva Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana. Time je u praksu sprovedena odluka Skupštine Županije iz rujna prošle godine o razdvajanju OŽB Požega na dvije ustanove.

Župan Alojz Tomašević je imenovao u Upravno vijeće Bolnice dr. Viktora Vidovića, dr. Nenada Peića i Marijana Širca, dok će iz redova zaposlenika dva člana biti izabrana naknadno. Upravno vijeće je do završetka natječajnog postupka za vršitelja dužnosti ravnateljice imenovalo Marinu Major, dosadašnju predstojnicu pakračke bolnice.

Novoosnovana ustanova je preuzela svih  232 zaposlenika  na neodređeno vrijeme uključujući i nemedicinsko osoblje koje je neko vrijeme radilo u Požegi. Tijekom siječnja, dok će se još obavljati preostali poslovi razdruživanja dvaju bolnica uobičajeno će raditi sve dosadašnje ambulante i ostale medicinske usluge bez obzira što su dio njih pružali požeški liječnici, a nakon siječnja i dobivanja ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje će se vidjeti koje će usluge biti ugovorene, rekla je v.d. ravnateljica Major.

Pakračka bolnica  je pridružena požeškoj u sanacijskom postupku koji je pokrenut odlukom Vlade RH u prosincu 2013. godine.