U odnosu na ovu godinu nema puno novoga u programu rada Kulturno prosvjetnog društva „Sloga“ za narednu godinu koji je sinoć usvojen na Skupštini Društva koju je vodio predsjednik Damir Špančić. I nadalje se naglašava rad po sekcijama (kino, glumačka, glazbena), promotivne aktivnosti koje imaju za cilj senzibilizaciju javnosti te animacija članstva, posebno mladih.

Za to će im trebati  oko 220.000 kuna, od čega planiraju ostvariti od članarina, imovine, i usluga oko 150.000, pri čemu će oko 30.000 kuna prenijeti iz ove godine,  a oko 70.000 od pomoći, donacija i putem natječaja.

Iako je sjednica bila isključivo programskog karaktera razgovaralo se je i o dosadašnjem radu pa je Damir Špančić naglasio sve bolje odnose s Gradom Pakracem i gradskom upravom. Istaknuo je da je njihov Hrvatski dom sada već ušao u sedmu godinu rada pa su sve prisutniji troškovi održavanja te se o tome treba voditi sve više računa.

Za skupštinu udruge neobično kritična je bila tajnica Dubravka Špančić koja je zamjerila dijelu članstva na nedovoljnoj angažiranosti u radu Društva. Ona je istaknula da je u program rada teško planirati konkretne aktivnosti jer kultura košta, a sredstva se namiču putem natječaja koji su još u tijeku ili nisu niti raspisani pa će i sama aktivnost ovisiti o rezultatima natječaja. Kao najveću vrijednost Društva istaknula je otvorenost prema zajednici jer za rad u sekcijama uopće nije uvjet da se budu član Društva. Od nje smo čuli da se kino, unatoč puno volonterskog rada, ne pokriva od prodanih ulaznica.

Govoreći o članstvu blagajnik Rinaldo Hrastić je istaknuo da je u ovoj godini članarinu od 100 kuna platilo tek  64 člana, a nekada ih je bilo i više od stotinu. Stoga je Upravni odbor nedavno godišnju članarinu prepolovio i za narednu godinu iznosi 50 kuna.