Na temelju odredbi Odluke o darivanju majki novorođenog djeteta gradonačelnik Grada pakraca za svaku kalendarsku godinu donosi odluku o visini potpore koja se na zahtjev majke isplaćuje po novorođenom djetetu. Do sada su te potpore iznosile; za prvo dijete 1.000,00 kn, drugo 1.500,00, treće 2.000,00 a četvrto i svako daljnje dijete po 3.000,00 kuna. Gradonačelnica Anamarija Blažević, u priželjkivanju i nadi za bolji demografski rastući trend u Pakracu, donijela je odluku da u 2018. godinu poveća potporu za 500,00 kn. Tako će majke djece rođene u 2018. godini primiti na zahtjev: za prvo dijete 1.500,00 kn, drugo 2.000,00, treće 2.500,00, četvrto i svako daljnje dijete 3.500,00 kn. Kako je 2017. godina još u tijeku, izvijestit ćemo o podacima za 2016. godinu kada je na području Grada Pakraca rođeno ukupno 72 djece:

po spolu:

rođeno je  42 dječaka i 30 djevojčica od čega u jednom slučaju blizanci (dječak i djevojčica)

  • 60% = M
  • 40% = F

 

po broju djece u obitelji:

28 djece je prvo dijete u obitelji (40%),

24 djece – drugo (34%),

12 djece - treće (17%),

4 djece - četvrto (6%)

u jednom slučaju blizanci – kao prva djeca u obitelji (3%)

 

po bračnom statusu roditelja:

14 djece (19%) rođeno je u izvanbračnim zajednicama, a od tog broja 2 djece (3%) imaju samo jednog roditelja - majku

 

po prebivalištu roditelja:

44 djece u naselju Pakrac (61%)

10 djece u naselju Prekopakra (14%)

4 djece u naselju Badljevina (6%)

4 djece u naselju Kusonje (6%)

po 2 djece u naseljima; Gornja Obrijež, Kapetanovo Polje, Toranj

po 1 dijete u naseljima ; Donja Obrijež, Dragović,Omanovac i Veliki Banovac.

 

U 2016. godini isplaćeno je s gradskog proračuna na temelju rješenja po predmetnoj Odluci, ukupno 103.000,00 kn.