„Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015 – 2030 Futur Z“ naziv je međunarodnog liječničkog kongresa, koji je od 10. do 12. studenog održan u svečanoj dvorani hotela Royal u Opatiji. U trodnevnom bogatom programu Futur Z je okupio neposredne dionike zdravstvenog sustava - liječnike, medicinske stručnjake, zdravstvene djelatnike, medicinske sestre i predstavnike javnog zdravstvenog sustava – među kojima su svoje mjesto pronašli i Marina Major, predstojnica Gradske bolnice Pakrac te pakračka gradonačelnica Anamarija Blažević.   Posljednjeg dana programa Blažević je imala desetominutno izlaganje na temu Kako motivirati liječnika na dolazak u malu sredinu.   

Nakon nekoliko riječi o samom Pakracu te osvrta na put pakračke bolnice kroz povijest, preko Domovinskog rata do današnjeg statusa, kojim će od siječnja 2018. ponovo biti samostalni pravni subjekt, u izlaganju je predstavljen Nacrt odluke Grada Pakraca od pogodnostima za liječnički kadar. Osim što se ove godine krenulo sa stipendijama za studente medicine u visini od 1200 kuna, ovim nacrtom naglašene su i dodatne motivacijske mjere kojima se potencijalno zainteresiranim liječnicima u budućnosti nudi smještaj u kadrovske stanove Grada Pakraca, subvencioniranje stambenih kredita, sufinanciranje troškova specijalizacije kroz dodatak od 800 kuna na mjesečnoj bazi, kao i kasnije stručno usavršavanje. Oni liječnici s malom djecom plaćali bi samo pola cijene dječjeg vrtića, a djeca bi im imala i mogućnost besplatnog ljetovanja i zimovanja .

„Ovaj projekt samo je prvi korak koji naša sredina može napraviti sa skromnim proračunom kakav ima. Prepoznali smo prioritete i cilj nam je zadržati postojeći i privući novi liječnički kadar u našu sredinu“  kazala je tom prilikom Blažević.

Hoće li to biti dovoljno pokazat će budućnost. Ono što je sigurno, predstavljane mjere su u dvorani burno pozdravljene, a posebno su pohvaljene od strane predstavnika Hrvatske udruge bolničkih liječnika: „Vaš način razmišljanja oduševljava, jer ono što je ključno za svaku sredinu je prepoznati njen temelj i ulagati u njega kako bi bio što čvršći i stabilniji. Kad zaživi, vaš model ćemo javno prezentirati ispred HUBOL-a kako bi ga preuzele i ostale lokalne sredine“.