Radovi na sanaciji odlagališta otpada  Crkvište na Krndiji, koje izvode radnici i mehanizacija  „Radnika“ Križevci i „Komiga“ Koprivnica, sada napreduju odlično i po svemu sudeći ovo gradilište građevinski vrijedno oko 16 milijuna kuna uključivo s PDV moglo bi biti gotovo na jesen. U to su se danas uvjerili i čelni ljudi Lipika i Pakraca Vinko Kasana i Anamarija Blažević koji su gradilište obišli u pratnji Adriana Baškiere, predstavnika Komunalca i nadzornog inženjera  Ranka Carevića iz Virovitice koji je i prenio informaciju  izvođača da bi radovi mogli biti gotovi do kraja rujna.

Promjene unazad mjesec dana su izrazito velike. Nekada ogromne naslage smeća, taloženog desetljećima, više nisu vidljive pa nema niti onog uobičajenog smrada smetlišta. Smeće  je presloženo i kompresirano, zasuto mješavinom zemlje i usitnjenog kamenog materijala tako da čini brdu visoko nekoliko desetaka metara na površini većoj od nogometnog igrališta.  Dio tog ogromnog brda presvučeno je folijom, što će biti postupak koji će obuhvatiti kompletnu tu masu preko koje će u završnici doći još 85 centimetara zemlje i stvorit će se zeleni pokos. Za potrebe daljnjeg odlaganja je u produžetku odlagališta, prema pruzi,  u tijeku  izrada nove kazete sa sustavom odcjeđivanja i na njoj se već dovozi i odmah kompresira novo smeće.

Objekti budućeg reciklažnog dvorištu su pri kraja. Završeni su otvoreni boksovi za gume, kablove, krupni otpad i drugi materijala koji ne mora biti natkriven, a pri završetku je i objekt gdje će biti instalirani boksovi za materijale koji moraju biti u zatvorenom. Građevinski je dovršen i objekt u kojem je po izlasku s odlagališta obvezno pranje gume kamiona. Također je u tijeku izrada raznih odvodnih kanala, taložnica za pročišćavanje voda i prometnica.

„Uvjerila sam se veliko napredak i sada to već ima obrise budućeg izgleda odlagališta. Vidljivo je kako će izgledati reciklažno dvorište, kako sanirani dio svih ranijih godina nataloženog otpada, kako prostor za daljnje odlaganje. Posebno me veseli što smo kupnjom tri susjedne šumske parcele od privatnih vlasnika osigurali prostor za daljnji razvoj odlaganje otpada uz njegovo sortiranje. Zadovoljna sam  i dinamikom izvođenje radova“, rekla je nakon obilaska gradonačelnica Blažević.

Po građevinskom završetku u objekte će se ugraditi oprema vrijedna oko 6 milijuna kuna koja je dijelom već duže vrijeme u  dvorištu Komunalca tako da će konačna vrijednost ovog objekta iznositi oko 21 milijun kuna koji s 90 posto financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a s po 5 posto  gradovi Pakrac i lipik.