Dio novca od ugovora teškog 80,4 milijuna kuna, kojim je Državna geodetska uprava (DGU) naručila geodetsko-katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području cijele Hrvatske, bit će investiran i u Pakrac. Ovaj projekt zajednički financiraju sama DGU, s 29,2 milijuna kuna, ali i hrvatske županije s 8 milijuna te gradovi i općine s 43,2 milijuna kuna.

Naime, važeće zemljišne knjige na prostoru Pakraca stare su više od 100 godina kada su i izvršene posljednje izmjere pa je nova i suvremenija izmjera neophodna. Njome će biti obuhvaćena područja katastarske općine Pakraca i Prekopakre, a sredstva u visini od 5,3 milijuna kuna uvećanih za PDV namaknut će DGU i Grad Pakrac u omjeru 40:60 posto, što bi nas u konačnici trebalo koštati nešto više od 3 milijuna kuna. Projekt bi trebao biti završen do 2020. godine.

Gradonačelnica Anamarija Blažević naglašava neophodnost ovog projekta iz prostog razloga što zadnje izmjere sežu iz vremena Austro-Ugarske i mada su još uvijek upotrebljive, ovim projektom dobit ćemo prijeko potreban suvremeni registar nekretnina kojima će biti pojednostavljen rad, a eventualne nepravilnosti smanjene na najmanju moguću mjeru.

Zbog relativno nepreciznog ručnog načina izmjere vremenom je dolazilo do sitnih nepravilnosti pa se događalo da je susjed primjerice dogradio garažu i „zagazio“ na dvadesetak centimetara tuđi teren. Naravno da takve sitnice ljudi nisu niti primjećivali, no zbrojimo li „ukradene“ centimetre i pomnožimo količinom objekata izgrađenih kroz godine, dođemo do znatnih odstupanja koja bi ovom izmjerom bila ažurirana i prikazana kao zakonski prihvatljivo stanje.

Proces izmjere se vrši na način da se najprije obavi avio-snimanje kako bi se dobio precizan uvid u stvarno stanje na terenu i koji bi bio digitalno ažuriran. Potom bi krenuo proces izlaganja podataka u kojem se pojedinačno kontaktira vlasnik zemljišta i na uvid mu se daje novonastala situacija. Obzirom na broj čestica očekuje se da bi kod nas proces trajao nešto više od godine dana.

Ono što raduje je činjenica da će ažuriranim podacima objedinjeni biti podaci iz gruntovnice i katastra što do sada nije bio slučaj. Novi dokument bi se zvao Izvod iz baze zemljišnih podataka (BZP), i uvelike bi korisniku olakšao put do traženog dokumenta ili potvrde.

Zemljišne knjige (gruntovnica) su javne knjige (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava na nekretninama te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama. Zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige imaju dokaznu snagu javnih isprava i istinito i potpuno odražavaju činjenično i pravno stanje zemljišta, a temelje se na  podacima katastarske izmjere.

Cilj sređivanja zemljišnih knjiga i katastra je izgradnja učinkovitog sustava zemljišne uprave radi kvalitetnijeg doprinosa razvoju djelotvornog tržišta nekretnina. Katastarska izmjera, s osnivanjem novih zemljišnih knjiga i sređivanjem vlasničkih odnosa je sveobuhvatni program, a ostvaruje se kroz niz akcija, koje zajedno u uskoj suradnji provode izvođač radova, nadležni katastar i nositelji prava na zemljištu. Konačan cilj je usklađivanje stvarnog stanja na terenu i onog u službenom katastarskom registru.