Svibanjski lokalni izbori koštali su pakračke porezne obveznike 232.130 kuna. Najveći dio tog iznosa su naknade za tijela koji su provodili izbore na što je potrošeno u brutu 156.626 kuna. Iz te sume isplaćeno ja naknada za 240 članova biračkih odbora koji su dobili po neto 300 kuna (predsjednici i zamjenici 350 kn), deset članova izbornog povjerenstva od 1.200 do 2.000 kuna neto, te  tri  člana stručnog tima.

Materijalni troškovi kao što je tiskanje glasačkih listića, uredski materijali i slično koštali su 20.1000 kuna, a na ime naknade za izbornu promidžbu stranke i kandidati za gradonačelnika/cu i  zamjenika su dobili 55.400 kuna.

Od tog novca najviše je pripalo HDZ-u. Prema ranijoj odluci Gradskog vijeća za svakog izabranog vijećnika naknada za troškove izborne promidžbe je  dvije tisuće kuna pa je HDZ na ime toga dobio  dvadeset, SDP osam, a po dvije tisuće kuna su dobile SDSS i Nezavisna lista Damira Špančića. Kod pojedinačnih dužnosti izabrana gradonačelnica Anamarija Blažević je na ime naknade troškova promidžbe dobila 10.000 kuna, a protukandidat Zoran Krejči  proporcionalno osvojenim glasovima 5.100. U izborima za zamjenika gradonačelnice iz redova srpska manjine pobjednik Nikola Ivanović je dobio  pet tisuća kuna, a protukandidat Goran Labus  proporcionalno  tome 3.300 kuna.

Što se tiče troškova kampanje HDZ je prijavio za izbor vijećnika 18.277 kuna, a SDP 9.985. Što se tiče gradonačelničkog dijela izbora Anamarija Blažević je prijavila troškove u iznosu od 22.147 kuna, a Zoran Krejči 11.468 kuna.

Da je bilo drugog izbornog kruga za izbor gradonačelnika/ca troškovi bi bili znatno veći jer bi u potpunosti bile isplaćene nove naknade biračkim odborima, odnosno djelomično članovima izbornog povjerenstva, a bili bi prisutni i troškovi ponovnog tiskanja glasačkih listića.

U proračunu Grada Pakraca za 2017. godinu je bilo za troškove izbora predviđeno 280.000 kuna tako da će pedesetak tisuća kuna na rebalansu moći rasporediti u korist neke druge stavke.