županija Dan državnosti 2024

Od 3. srpnja do 3. kolovoza 2017. godine u vremenu od 6,00 do 18,00 sati zbog izvođenja radova pirotehničkog pregleda i razminiranja uz državnu cestu D38 zatvara se državna cesta D 38 na dionici Pakrac (D5)-Brestovac (D51). Propuštanje prometa vršit će se svakih 45 minuta po 15 minuta u tijeku radova (primj. prometuje se od 6,45 - 7,00 sati)

Nedjeljom i u dane blagdana/praznika promet se neće zatvarati.

županija Dan državnosti 2024