U travnju plin za kućanstva poskupit će za tri lipe po kubiku ili za nešto više od 1 posto.  Za kućanstva koja su u takozvanom tarifnom modelu 1 (najmanji potrošači) umjesto dosadašnjih 2,74 kuna za kubik uključivo s PDV-om plaćat će 2,77 kuna, a kućanstvu u modelu TM 2 (najčešći pakrački i lipički potrošači) plaćat će za kubik umjesto 2,63 kune 2,66. Fiksna mjesečna naknada ostaje nepromijenjena.

Što se tiče cijene plina za gospodarstva, u vrlo kompliciranom i razgranatom sustavu na našem području za većinu potrošača nova cijena će biti također veća za oko jedan posto.

Do poskupljenja je došlo odlukom Hrvatske energetske regulativne agencije (HERA) koja je poskupljenje proizvođačke cijene plina na globalnom tržištu riješila na način da je njegov najveći dio „prevalila“ na sustav  distribucije. Tako će u lancu opskrbe na  cijeni plina najviše izgubiti  opskrbljivač (na našem području Komunalac) kojem je naknada pala s 13 na 9 lipa po kubiku ili za oko 30 posto što će Komunalcu prouzročiti umanjenje prihoda po toj djelatnosti za 150 do 200 tisuća kuna godišnje, rekao nam je Mario Komljenović, stručni referent za opskrbu plina u toj tvrci.

Oko četvrtinu dosadašnje marže izgubit će i distributer što je na našem području tvrtka „Pakrac plin“ što bi  po riječima direktora Josipa Biščanina moglo prouzročiti problem jer je ta tvrtka i  lani i s naknadom većom za 25 posto od sadašnje poslovala s nulom.

Zadnja promjena plina stupila je snagu 1. siječnja ove godine kada je plin za kućanstva pojeftinio ovisno o tarifnom modelu  prosječno za oko 20 lipa pa bi prema tome ukupna cijena grijanja u sezoni  2017/2018. godine ipak trebala biti nešto manja od prethodne.

Nove cijene plina primjenjivat će se od travanjskog očitovanja brojila.