291438535 7648932838512823 475227488291981177 n

Projekt je nastao slijedom potrebe rješavanja uočenih problema u nedostatnoj skrbi o oboljelima od Alzheimera i drugih demencija na području regije zapadna Slavonija koja obuhvaća dijelove više županija: Požeško-slavonsku, Sisačko-moslavačku i Bjelovarsko-bilogorsku. Kao temeljni problem uočena je velika potreba za raznim oblicima pomoći oboljelima, a napose njihovim obiteljima te činjenica da Palijativni timu LiPa ne može odgovoriti na sve te potrebe.

Da bi adekvatno pružao pomoć potrebitim korisnicima, PT LiPa treba uložiti dodatne napore u jačanju vlastitih ljudskih kapaciteta kao i materijalnih sredstava te jače povezivanje među raznim dionicima koji djeluju u istome sektoru. Da bi adekvatno riješio navedene probleme, PT LiPa u suradnji sa Lokalnom akcijskom grupom „Zeleni trokut“ i Gradom Pakrac prijavljuje i ostvaruje bespovratna sredstva kroz projekt „Ambasadori dobročinstva“ kodni broj: UP.02.2.2.06.0476 putem Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., poziv: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici.

Projekt započinje 05. rujna 2020. traje dvije godine, a proračun je utvrđen u visini od 1.287.517,28 kuna i financira se u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda.

211244987 5732968466775946 3052938570288375382 n

Cilj projekta je poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi o oboljelima od Alzheimerove i drugih demencija na području zapadne Slavonije  putem psihosocijalne pomoći mobilnih timova Palijativnog tima LiPa, osnaživanje ljudskih kapaciteta tima i povećanje suradnje svih dionika koji se skrbe o ciljnoj skupini. Aktivnosti obuhvaćaju i uspostavu sustava GPS lociranja i praćenja oboljelih od navedenih bolesti kako bi se spriječilo njihovo gubljenje iz obiteljskog doma.

Kroz projekt se financira plaća za 2 osobe na puno radno vrijeme (administrator i vozač), te plaća voditelja projekta na pola radnog vremena. U okviru projekta planira se provedba cijelog niza promotivnih aktivnosti sa ciljem senzibiliziranja zajednice na potrebe jače dostupnosti usluga PT LiPa lokalnom stanovništvu.

U cilju jačanja ljudskih kapaciteta članova, upravnih tijela i volontera PT LiPa, proveden je niz edukativnih radionica, koje su se isprve, zbog COVID pandemije, održavale online. Održane su radionice sa slijedećim temama: Upravljanje vremenom, Upravljanje timom, Komunikacija sa oboljelima od Alzheimerove bolesti i starijim osobama te Pravni aspekti skrbi o starijim osobama. Radionicama je prisustvovalo 50-tak osoba – stručnjaka koji se redovito bave problematikom oboljelih.

279066420 7382890918450351 4556224647718030854 n

Da bi približili domaćim stručnjacima kako se uspješno organizira i provodi ovakva skrb, organizirano je četverodnevno studijsko putovanje u regiju Vorarlberg u Austriji i posjet tamošnjim institucijama koje sudjeluju u skrbi o oboljelima i starijim osobama. Posebno značajna su iskustva viđena u Palijativnom stacionaru Hohenems, Hospiciju na jezeru u Bregenzu, Udruzi za skrb Montafon, Domu za starije sv, Anne u Bartholomabergu, Udruzi Action Demenz Vorarlberg te Regionalnim hospicijskim timovima.

U sklopu projekta provedena su četiri stručna savjetovanja sa temama: Osnove zdravstvene njege oboljelih od Alzheimerove bolesti, demencija i palijativnih bolesnika i skrb za bolesnike u zadnjem stadiju bolesti, Komunikacija i psihološki problemi u skrbi za bolesnike oboljele od Alzheimerove bolesti, drugih demencija i starije osobe te palijativne bolesnike, Bol, Organizacija skrbi za bolesnike oboljele od Alzheimerove bolesti, drugih demencija, starijih i nemoćnih osoba te palijativnih bolesnika u Austriji. Sve edukacije i stručna savjetovanja vodili su eminentni domaći i strani stručnjaci, a sva izlaganja skupljena su i objavljena u Zborniku  u nakladi od 100 primjeraka. Tijekom provedbe projekta u razne edukativne aktivnosti ukupno je uključeno 187 stručnjaka raznih profila koje djeluju u skrbi o oboljelima od Alzhemeirove i drugih demencija.

U cilju poboljšanja dostupnosti i boljem pružanju psihosocijalne i materijalne pomoći oboljelima te njihovim obiteljima konstantno su tijekom cijele provedbe projekta mobilni palijativni timovi bili na raspolaganju krajnjim korisnicima te su vršili posjete na terenu. Kroz projekt je u tu svrhu nabavljen prikladan električni automobil te zaposlen vozač. Osim posjeta mobilnih timova, korisnicima je na raspolaganju automobil i vozač radi prijevoza liječniku te nabavke sredstava za život. U projekt je uključeno  50 oboljelih osoba, provedeno je 210 posjeta mobilnih timova, a prijeđeno je preko 23.500     km. Za obitelji bolesnika izrađen je i distribuiran Stručni priručnik o palijativnoj skrbi u 50 primjeraka.

289993674 7648924435180330 3945487483098938377 n

Slijedeća zadaća koja je provedena putem projekta je sprečavanje lutanja i gubljenja oboljelih od Alzheimerove i drugih demencija iz vlastitog obiteljskog doma. U tu svrhu nabavljena je oprema koja uključuje hardware i software zajedno sa 20 GPS lokatora te su za korištenje istih obučeni članovi obitelji bolesnika. Tijekom provedbe projekta kontinuirano je vršen GPS nadzor putem kupljene opreme za 18 bolesnika.

Da bi se smanjila pojava gubljenja i lakšeg pronalaska odlutalih bolesnika, proveden je niz edukacija za stručnjake, članove i volontere sljedećeg sadržaja: Standardni operativni postupak za postupke traganja i spašavanja na kopnu i moru za 55 sudionika, Preventivne mjere i radnje koje se mogu poduzimati sa ciljem da se smanji rizik nekontroliranog kretanja osoba krajnjih korisnika za 60 sudionika, Oprema i specifična znanja neophodna za uspješno provođenje akcija traganja i spašavanja za 25 sudionika, Koordinacija i koordinatno djelovanje svih dionika u provedbi preventivnih i operativnih mjera s ciljem povećanja sigurnosti osoba iz ciljnih skupina za 38 sudionika, Algoritmi za koordinirano djelovanje dionika za 26 sudionika.

Također, radi osiguranja vidljivosti i što boljeg uključivanja svih dionika, proveden je niz informativnih aktivnosti: 4 TV reportaže, 6 radio emisija, oglasi u tiskanim medijima i Internet portalima te ostale promidžbene aktivnosti.

290510950 7639929699413137 8327288588730767865 n

Na kraju, ovim projektom je dokazano da na području regije postoji stalna potreba za sve veći broj korisnika – oboljelih od Alzheimerove i drugih demencija, kao i starijih i palijativnih bolesnika, te da je skrb potrebno uključiti veći broj stručnjaka raznih profila kojih, na svu sreću na terenu ne nedostaje.

Samo koordiniranim i pozitivnim stavom, moguće je na području zapadne Slavonije riješiti sve veće potrebe starije populacije, oboljelih od Alzheimerove i drugih demencija te obitelji sa oboljelim bolesnikom, a ovaj projekt je primjer kako se to može i u praksi uspješno provesti.

AMBASADORI DOBROCINSTVA LOGO web

Lenta jpeg

Sadržaj ovoga članka isključiva je odgovornost Palijativnog tima LiPa