2 1

Projekt Zaželi - faza II „Žena ispred vremena“ UP.02.1.1.13.0118 približio se kraju. Sljedeći mjesec, 18.12. projekt će, nakon 18 mjeseci, službeno završiti. 

Opći cilj projekta je pridonijeti smanjenju nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti omogućavanjem pristupa tržištu rada i unapređenjem radnog potencijala teže zapošljivih žena. Pridonošenje smanjenju nezaposlenosti ostvareno je kroz zapošljavanje 35 žena na rok od 12 mjeseci. S jednom od zaposlenih žena potpisan je Sporazum o raskidu radnog odnosa radi odlaska u mirovinu. Na njeno mjesto zaposlena je žena sa Zavoda za zapošljavanje koja je udovoljavala propisanim uvjetima zapošljavanja. Tako je kroz projekt ukupno prošlo 36 žena.

Kako bi se ženama nakon završetka radnog odnosa unaprijedio radni potencijal, svaka od njih 35 završila je program osposobljavanja prema vlastitom odabiru. 28 žena odabralo je program osposobljavanja za poslove gerontodomaćice, a njih 7 osposobljavanje za poslove operater na PC računalu. Po završetku programa stekle su javnu ispravu o završenom programu tj. Uvjerenje o osposobljavanju verificiranu od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.  

1 1

Za vrijeme trajanja radnog odnosa žene su pružale adekvatnu pomoć i podršku starijim, nemoćnim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Svaka od njih skrbila je o 6 korisnika kojima su pomagale u dostavi namirnica, lijekova, pripremi obroka, u održavanju čistoće stambenog prostora, pri plaćanju računa, pratile ih pri odlasku liječniku, pomagale im u socijalnoj integraciji i slično. Od svega navedenog mnogima od njih najvažniji je bio razgovor i druženje sa ženom koja ih obilazi.  Osim usluga, korisnici su primali i mjesečnu zalihu kućanskih i ostalih higijenskih potrepština. Tako je tijekom trajanja projekta podijeljeno 2520 paketa potrepština.

Projekt je ukupno obuhvatio 247 korisnika. Tijekom trajanja pružanja skrbi korisnicima, došlo je do promjene ukupno 37 korisnika. Njih 8 otišlo je u dom, 6 ih je izašlo iz projekta zbog preseljenja ili dugotrajnog liječenja odnosno boravka u bolnici, 13 korisnika je preminulo, a njih 10 je samoinicijativno odustalo shvativši da im takva vrsta pomoći ipak nije potrebna. U svakom od navedenih slučajeva korisnike su  zamijenili novi koji su se naknadno prijavljivali kako bi bili uključeni u projekt.

Temeljem svega navedenog možemo zaključiti kako je projekt „Žena ispred vremena“ ostvario pozitivan utjecaj na zaposlene žene i kako je značajno poboljšao kvalitetu života korisnika – starijih, nemoćnih osoba i osoba sa invaliditetom. 

Projekt „Žena ispred vremena“ UP.02.1.1.13.0118, ukupne vrijednosti 3.250.300,00 kn, financira se iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci - 18.06.2020.-18.12.2021. godine. Projektni partneri su Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, Centar za socijalnu skrb Pakrac i Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Požega.

 

 

logo

lenta klasik

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca