20211011 113752

Od mjeseca lipnja do sredine listopada, Udruga slijepih Pakrac – Lipik je provodila edukaciju šire zajednice o pristupu i komunikaciji sa slijepim osobama. “S obzirom kako udruga već 7 godina uspješno provodi edukacije učenika Srednje škole Pakrac i Osnovnih škola Poljana i Lipik, te građana gradova Pakraca i Lipika, odlučili smo se ovu vrstu aktivnosti uvrstiti i u provedbu projektnih aktivnosti projekta “Nismo sami”, ali pri tome malo izaći iz dosadašnjih okvira. Tako smo ove godine osim u Pakracu, edukacije održavali u Okučanima, Novskoj i Daruvaru, za nas novim sredinama. Ovim putem bismo zahvalili gđi. Moniki Lucić Fider, ravnateljici Gradske knjižnice Pakrac jer smo temeljem odlične suradnje koju ostvarujemo s našom knjižnicom i uz njenu svesrdnu pomoć i podršku, edukacije u novim sredinama održali prvenstveno zahvaljujući kontaktima s tamošnjim knjižnicama”, rekao je Stanko Kovačić, predsjednik Udruge slijepih Pakrac – Lipik.

20211007 121932

Gordana Đurak, koordinatorica projektnih aktivnosti je dodala: “Doista smo izuzetno sretni jer živimo u sredini koja prepoznaje naš rad i shvaća koliko je potrebno približiti mladima kao i drugim građanima poteškoće s kojima se slijepe osobe suočavaju u svakodnevnom životu, ali i poučiti ih i dati im znanja i vještine koje će njihovu eventualnu buduću komunikaciju sa slijepim osobama olakšati i učiniti kvalitetnijom. Raduje nas odličan odaziv djelatnika Srednje škole Pakrac i Učeničkog doma Pakrac koji su omogućili sudjelovanje ne samo njihovih učenika u edukaciji, već i volonterski angažman nekoliko učenika prilikom odvijanja naših aktivnosti.”

U ukupno 12 edukacija je sudjelovalo više od 250 građana različitih profila na području ova četiri grada. Tako su u edukacijama sudjelovali učenici srednjih škola s područja gradova Pakraca, Novske i Daruvara, predstavnici institucija, ustanova i organizacija civilnog društva, djelatnice programa Zaželi s područja Okučana i Daruvara, branitelji i ostali građani. 

20211006 134156

Edukacija je organizirana i provedena u okviru projekta „Nismo sami“ odobrenog u sklopu poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I„ financiranog bespovratnim sredstvima Europske Unije i Europskog socijalnog fonda, a zajednički ga provode Grad Pakrac i partneri, Udruga slijepih Pakrac-Lipik, Hrvatski crveni križ, Centar za socijalnu skrb Pakrac te Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana.

Cilj projekta je inicijativama na lokalnom i regionalnom nivou unaprijediti socijalnu uključenost osoba s invaliditetom pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga čime se povećava kvaliteta života i prolongira ili čak otklanja institucionalizacija te osnažiti i educirati stručnjake koji dolaze u kontakt sa osobama s invaliditetom.

20211005 100059

OP ULJP ESF logo lenta i napis

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca