U nedjelju će u Pakracu, kao i u cijeloj Hrvatskoj, biti održani izbori za vijeća nacionalnih manjina gradova i županija. Pakračani pripadnici češke, srpske i talijanske manjine birat će gradska i županijska vijeća nacionalnih manjina, a Albanci i Mađari svog predstavnika na razini županije.

Kako su do završetka postupka kandidiranja u gradsko izborno povjerenstvo pristigla tek po jedna kandidacijska lista za svaku manjinu s 15 kandidata, već sada je jasno je da su svi kandidirani već izabrani jer je dovoljno da na biračka mjesta izađe tek jedan glasač i zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata potvrdi njihov izbor. Tako je poznato da će gradska vijeća nacionalnih manjina u slijedeće godine raditi u sastavu kako su ih kandidirali njihovi predlagatelji (kandidati su posloženi abecednim redom kako će biti i na glasačkom listiću.

Lista Saveza Čeha u RH: ZLATKO BAHNIK, ROBERT BOGDAN, MARIJA BRDAL, ZLATKO BRDAL, ANA BRUKEC, LIBUŠA ČAR,  JAROSLAV ČIHAK, FRANJO DOLEŽAL,  ALOJZ HEROUT, ANTUN KUBALEK, JOSIP KUBALEK, ANTUN NOVAK, SLAVICA PLAVČEK,  ANTUN ROČEK, MARIJA ŠTEFANAC.

Lista Srpskog narodnog vijeća: BOŠKO ERCEG, STEVO GRAŠAR, NIKOLA IVANOVIĆ, OBRAD IVANOVIĆ, JADRANKA JAKOVLJEVIĆ, MILADIN JAKOVLJEVIĆ, SAVO JAKOVLJEVIĆ, MIŠO KOJADINOVIĆ, MILAN KOZLOVIĆ, MIRSADA POPOVIĆ DAMJANOVIĆ, MILE PRODANOVIĆ, NEVENKA PUAČ, ANA ROMANIĆ, GORAN ŠTEKOVIĆ, NADA TODOROVIĆ,

Lista Zajednice Talijana „Liberta“ Ploštine: OSKAR ARLAND, JOSIP BARTOLUCI, ANA BARTOLUZZI, DAMIR BARTOLUZZI, MARIJA BORGELOTT, ANTUN BRUNETA, BRUNO BRUNETTA, IGOR CAVALLI, ĐURĐA DE MARTINI, MARKO DE MARTINI, IVAN DEMARTINI, ANTUN JEŽABEK, MARIJA MATIJAŠEVIĆ, KLARICA SABO, ANĐELKO ŠPERANCA.

Na razini županije stanje je malo drugačije. Kod izbora za županijsko vijeće srpske i češke  nacionalne manjine identični predlagači, kao i na razini Grada Pakraca, kandidirali su upravo onoliko kandidata (25) koliko ih se bira pa su i ovdje izbori formalnost. Za županijsko vijeće talijanske nacionalne manjine ZT „Liberta“ je kandidrala 25 kandidata, a Zajednica Talijana Lipik 14 pa će glasači zaokruživati od 39 kandidata poslaganih abecednim redom 25 kojima daju glas. Za predstavnika mađarske i albanske nacionalne manjine na razini županije stigla je tek po jedna kandidatura tako da je već poznato da će predstavnik Mađara na razini županije naredne četiri godine biti Josip Fa iz Prekopakre i zamjenik Stjepan Sigeti iz Brekinske. Kod Albanaca tu dužnost će obnašati Ilir Hulaj i zamjenik Arbnor Totaj, oba iz Požege.

Na području Grada Pakraca bit će od 7 do 19 sati otvoreno pet biračkih mjesta na kojima će se obavljati svih ovih osam izbora. Točno adresu biračkih mjesta s pripadajućim biračima objavit ćemo na portalu sutra.