Sedma sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, nakon rujanskog zasjedanja u Belom Manastiru, u prosincu će biti održana u Pakracu što je velika čast i zadovoljstvo, a i prilika koju moramo iskoristiti kako bi se premijeru, ministrima i ostalim članovima Savjeta dobro prezentirali, rekla je gradonačelnica Anamarija Blažević odgovarajući na pitanje predsjednika Vijeća Miroslava Ivančića (HDZ) što je svakako najvažnija vijest iz 31-minutnog dijaloga u Aktualnom satu gradonačelnice i vijećnika na sinoćnjoj sjednici Gradskog vijeća Pakrac.

Druga važna tema, osim uobičajenog seta komunalne problematike, odnosila se na raspravu o nepovoljnim demografskim kretanjima. Nju je već standardno otvorio SDP-ov vijećnik Zoran Krejči pozivajući se na informacije Državnog zavoda za statistiku nedavno objavljene u medijima koji dokazuju da iseljavanje iz Pakraca nije sporadično već učestala pojava.  Prema tim informacijama i Krejčijevoj interpretaciji iz Pakraca i Lipika, unazad godinu dana iselilo je tisuću stanovnika. Je li vrijeme da na Gradskom vijeću napravimo akcijski plan i obratimo se Vladi, pitao je gradonačelnicu Krejči.

Odgovarajući mu ona je rekla da nije sporno da ljudi sele i ne smatra se za to krivom. Zato imamo demografske mjere, a očekujem i konstruktivne prijedloge i od vas, rekla je Blažević na što joj je Krejči replicirao da su ih oni već dali poput ukidanja prireza i kupovine udžbenika. U raspravu se uključio Ivančić tražeći  da se od MUP-a zatraže konkretni podaci odjave prebivališta i u kojem broju se to odnosi na njihovu zakonsku obvezu da sami ukidaju prebivališta za osobe koje su iz Pakraca odselile još 1991. godine.

Ivan Fričer (HDZ) je istaknuo probleme lokalnih drvoprerađivača koji u sustavu Hrvatskih šuma nemaju dovoljno količine drvne mase koja im je sirovina čime se ugrožava sedam lokalnih drvoprerađivača koji zapošljavaju oko 150 ljudi te je tražio pomoć Grada. Blažević je rekla da je nedavno na tu temu bio sastanak u PC Pakracu na kojem je bio i župan te će se o tome očitovati ministru Tolušiću i Hrvatskim šumama u koji kao Grad nemaju upliv.

Većina sinoć istaknute komunalne problematike odnosila se na nedostatke uz prometnice koje su u vlasništvu Županijske uprave za ceste što je već samo po sebi problem jer Grad ima ograničene mogućnosti intervencije. Igor Cavalli (HDZ) je istaknuo probleme  autobusnih stajališta u Obriježima i Banovcima. Saša Hejtmanek (HDZ) loše nogostupe uništene izgradnjom kanalizacije u Badljevini, a Dragam Marin (SDP) potrebu postavljanja pješačke zebre u Ulici kneza Branimira. O svemu tome bit će obaviješten ŽUC.

Odgovarajući na pitanje o badljevačkoj kanalizaciji Blažević je istaknula da će radovi biti nastavljeni za desetak dana jer su Hrvatske vode osigurale 600.000 kuna. Vlado Eck (HDZ) je upozorio na propadanje dječjeg igrališta kod škole u Prekopakri kojem je nužna sanacija o čemu će biti obaviješten osnivač - Županija. Dragan Marin se založio za veću mogućnost građana da sudjeluju u kreiranju gradskog proračuna na što mu je Blažević odgovorila da to mogu putem mjesnih odbora, modernim komunikacijskim sredstvima poput facebooka ili izravno na gradskoj internetskoj stranici.

Zgrada „komitet“ ili DPO na Trgu Ivana Pavla II je sada u potpunosti u državnom vlasništvu i interes za njeno korištenje su do sada iskazali Centar za socijalnu skrb i Ministarstvo pravosuđa pa se očekuje uskoro napokon njeno stavljanje u funkciju.

U obnovu zgrade Spahijskog podruma, nakon što smo godinama sami po malo „krpali“ sada se uključuje i država, a početak konkretnih radova se može očekivati dogodine, odgovori su gradonačelnice na dva pitanja koja je postavila Mihajla Pavković (SDP).

Idući tjedan se može očekivati javni poziv za najam vodomata koji je u gradskom vlasništvu, a koji je proljetos maknut s tržnice, odgovorio je dogradonačelnik Marijan Širac na pitanje Krejčija.