Pakrac je u srijedu dobio  sedmi  poratni saziv Gradskog vijeća.

U odnosu na prošli sastav vijeća broj je vijećnika ostao isti (16), ali je, mada brojčano vrlo malo, u suštini  bitno izmijenjena stranačka struktura. HDZ je, u odnosu na prošli mandat, s početnih osam, odnosno krajnjih devet, sada napredovao na deset. SDP je s prošlih pet vijećnika spao na četiri. Lista nezavisnog Damira Špančića je prije četiri godine u početku imala dva vijećnika, a nakon prelaska Miroslava Vaceka u HDZ završila s jednim, koliko je osvojila i na ovim izborima. Koalicijska lista od prije četiri godine DPS/SDSS je osvojila jednog vijećnika, kao i ove godine samostalna lista SDSS-a. Promjene su naizgled nebitne, dva vijećnika je u plusu HDZ, a SDP i nezavisni su izgubili svaki po jednog. No i ta vrlo mala brojčana promjena je vrlo bitna jer je omogućila HDZ-u da ima apsolutnu većinu (10 od 16), dakle sve odluke može donositi samostalno i više im nije potrebna „tiha koalicija“ koju je zadnja dva mandata imao sa SDP-om koja je jedino službeno bila potvrđena imenovanjem Zorana Krejčija za predsjednika Vijeća. 

Prosječni vijećnik 48,5 godina

Prosječna starost 16 pakračkih vijećnica i vijećnika je 48 godina i 6 mjeseci, čime je prosječni vijećnik stariji 5 godina i pet mjeseci od prosječnog stanovnika Pakraca u odnosu na popis stanovništva iz 2011. godine. Najstariji je Dragan Marin (65 godina i 2 mjeseca), a najmlađa Željka Pejša Božić, 36 godina i 7 mjeseci.

Unatoč tomu što su žene morale činiti 40 posto kandidacijske liste, u pakračkom vijeću će ih biti samo četiri (25 posto), što je tek za jednu više u odnosu na prošli saziv pa očigledno da ovo zakonsko rješenje neće poboljšati položaj žena u lokalnoj politici.

Što se tiče obrazovne strukture petero vijećnika (32 posto) ima završen fakultet, dok ih je 11 sa srednjom stručnom spremom. Prema tom podatku, u Vijeću je 9 puta više fakultetskih obrazovanih vijećnika od prosjeka visokoobrazovnih ukupnog stanovništva Pakraca 2011. godine (3,6 posto), ali i 28 posto više sa SSS u odnosnu na popis stanovništva kada ih je u Pakracu bilo 41,4 posto. S druge pak strane, 34,6 posto pakračkog stanovništva koje je 2011. godine imalo završenu osnovnu školu ili manje nisu zastupljeni kao niti 4,5 posto stanovništva s postignutom višom školskom spremom.

SDP-ovi veterani

Po pitanju ranijeg vijećničkog iskustva sva četiri SDP-ova vijećnika bili su vijećnici i u prošlom mandatu, kao i nezavisni Damir Špančić, dok od HDZ-ovih vijećnika u prošlom sazivu je bio samo Miroslav Ivančić. Vijećničko iskustvo iz ranijih mandata ima i Željka Pejša Božić (HDZ), dok su SDP-ovci Marin i Krejči u vijeću već četvrti, odnosno treći mandat.

Po pitanju nacionalnog sastava dvoje vijećnika su srpske manjine, a jedan talijanske, upravo kako propisuje statut po pitanju najmanje zastupljenosti nacionalne manjine.