Uklanjanje ruševina, rad Poduzetničkog centra Pakrac, uz uobičajene teme vezane za komunalnu problematiku, bila su najčešća pitanja pakračkih vijećnika koje su jučer postavili na 53. minutnom aktualnom satu.

Naziru li se nove aktivnosti  u Pakracu koje podupire Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova nakon posjete ministrice Gabrijele Žalac i sastanku u Poduzetničkom centru Pakrac upitao je Željko Kiš (HDZ), na što je gradonačelnica Anamarija Blažević rekla da je dobila poziv prisustvovati sastanku u Zagrebu gdje će dobiti detaljne informacije o najavljenim natječajima i preporuke oko pakračkih pripremljenih projekata što smatra velikom pomoći.

Miroslava Vaceka (HDZ) zanimalo je u kojoj su fazi radovi uklanjanja ruševina koje izvode pripadnici Hrvatske vojske, kolika je vrijednost izvedenih radova te kako će točno izgledati buduće spomen obilježje poginulim braniteljima na glavnom trgu. Pripadnici Hrvatske vojske koji danas odlaze iz Pakraca kroz mjesec dana uklonili su 18 ruševina te je odveženo 6.000 kubika građevinskog otpada, potrošeno 15.000 litara nafte, a procjena ukupne vrijednosti radova iznosi između 800.000 i milijun kuna. Pripremljena je dokumentacija za još tridesetak ruševina koje treba ukloniti te će se radovi nastaviti na proljeće. Za izgradnju spomen obilježja napravljeni su temelji za koje je Ministarstvo branitelja izdvojilo 80.000 kuna, a imat će oblik starog grada gdje će biti istaknuta branič kula na kojoj će biti postavljen križ sa imenima branitelja iz svih krajeva Hrvatske poginulih na području Pakraca. Kulu će okruživati takozvana mirna voda kao što je nekoć stari grad, no to neće biti fontana kako je u medijima pisano, odgovor je gradonačelnice na vijećničko pitanje.

Mihajla Pavković (SDP) ukazala je na nedavno donesenu presudu Visokog upravnog suda RH vezanu za problem odvožnje i naplate smeća gdje stoji kako se ne može naplaćivati paušal vlasnicima, u tom slučaju stanova, u kojima nitko ne živi te upitala gradonačelnicu smatra li da treba izmijeniti gradsku odluku o naplaćivanju odvoza smeća onim objektima koji su prazni što je kod nas nerijetki primjer te kada se planira krenuti s novim načinom obračuna i naplate odvoza smeća na našem području.

Gradonačelnica je odgovorila kako smatra da je gradska odluka u skladu sa zakonom, a ukoliko se zakon promijeni mijenjat će se i gradska odluka. Da bi krenuo nov način naplate odvoza smeća potrebno je ispuniti sve preduvjete i postoje smjernice i rokovi do kada uvjeti moraju biti zadovoljeni te istaknula zadovoljstvo dinamikom kojom se ide u tom smjeru. Na pitanja se nadovezala Marija Čar, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca, rekavši kako je donesena odluka da će se odvoz smeća naplaćivati po volumenu, Grad je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavio potrebne kante i čipove za čipiranje istih, a Komunalac je dužan napraviti cjenik sukladno odluci i dostaviti gradonačelnici na odobrenje. Razlog još uvijek nesastavljenog cjenika je u tome što se čeka uredba u kojoj je detaljno opisan način naplaćivanja paušala.

U kojoj je fazi projekt vodozahvata Šumetlica upitao je Željko Troha (HDZ) dok je Morenu Mandić Čolić zanimalo postoji li mogućnost sanacije nogostupa u Ulici Matice hrvatske prema matičnom vrtiću. Čeka se službena odluka Povjerenstva o odabiru izviđača radova na vodozahvatu Šumetlica i realno bi radovi mogli krenuti na proljeće te kako postoji namjera u sanaciji tog dijela nogostupa što je u planu iduće godine, odgovorila je gradonačelnica.

Je li se Grad Pakrac prijavio na natječaj Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje vezano za dodjelu financijske potpore za održivi povratak s područja posebne državne skrbi što je dio rada zamjenika gradonačelnice Gorana Labusa zanimalo je Nikolu Ivanovića (SDSS) prozvavši zamjenika Labusa za nerad te ga upitao koliko se puta pismeno obratio u Zagreb ili nekim drugim institucijama vezano za probleme srpske nacionalne manjine u Pakracu traživši pisani odgovor.

Gradonačelnica je odgovorila kako se Grad nije prijavio jer je zakasnio budući da je natječaj trajao samo osam dana te pozvala sve vijećnike da ubuduće slobodno javljaju u gradsku upravu oko svih informacija i objavljenih natječaja kako se to ne bi ponovilo te dodala kako zamjenik nije pravovremeno reagirao.

Zamjenik Goran Labus odgovorio je kako je natječaj propustio budući da su slično koncipirani natječaji  obično dosad objavljivani u veljači ili ožujku na koje su se redovito javljali smatrajući da je postavljeno pitanje dan nakon što je prošao rok za prijavu tendenciozno od strane vijećnika. Labus je dodao kako je redovito u kontaktu telefonom ili mailom s predstavnicima srpske zajednice i vrlo je teško odgovoriti na opće pitanje, no istaknuo kako će se o tom pitanju pismeno izjasniti.

Miroslav Ivančić (HDZ) upitao je da li je saborski zastupnik Milorad Pupovac bio u Pakracu i zatražio od gradonačelnice ili stručnih službi Grada bilo kakve informacije vezane za pravoslavno groblje u Pakracu aludirajući na neutemeljene izjave koje je iznio u Hrvatskom saboru. Gradonačelnica je odgovorila kako ju nikad saborski zastupnik Pupovac nije kontaktirao  vezano za to pitanje istaknuvši kako ju je ta izjava bila neprimjerena širivši neistine te kako ju je neugodno iznenadila što je i javno obznanila u priopćenju objavljenom u našem listu i portalu.

Radi li se elaborat o osnivanju visoke medicinske škole u Pakracu, postoji li još uvijek namjera u tom smjeru te prati li se na neki način depopulacija naše sredine upitao je Dragan Marin (SDP) na što je gradonačelnica odgovorila kako je trenutno fokusirana zadržati dislocirani stručni studij fizioterapije i njega kao izvanredan prebaciti u redovan jer jedino takvi programi dozvoljavaju mogućnost apliciranja projekta studentskog doma, a kada se budu zadovoljili prostorni uvjeti i za višu medicinsku školu to je biti budući planovi. Odgovarajući na drugo Marinovo pitanje gradonačelnica je rekla kako niti jedna gradska uprava nema načina za praćenje takvih podataka, ali da će se raspitati u drugim državnim službama.

Predsjednika Zorana Krejčija (SDP) zanimalo je da li se više stanara zgrada u Pakracu interesiralo za energetsku obnovu zgrada, hoće li učešće stanara u obnovi biti moguće sa samo osam posto kako je najavljivano te je li gradonačelnica kao predsjednica skupštine Poduzetničkog centra upoznata na odljev kadra  i ima li nekih mjera da se rad PCP-a pojača što je zanimalo i Miroslava Delača (HDZ). Gradonačelnica odgovorila kako danas predstavnici pakračkog Komunalca nose u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kompletnu dokumentaciju za kandidiranje 21 pakračke stambene zgrade i 8 lipičkih o čemu možete više pročitati u danas objavljenom našem članku (ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA: Kandidirana 21 pakračka i 8 lipičkih), dodajući kako je to dokaz da su stanari zainteresirani za energetsku obnovu.

Što se tiče kadra PCP-a, gradonačelnica je rekla kako je njena vizija PCP-a prvenstveno se bazirati na razvojni odjel i odvojiti sve djelatnosti koje nisu u njegovoj nadležnosti aludirajući na zadnje izdvajanje knjigovodstvenog servisa koji danas predstavlja nelojalnu konkurenciju ostalim poduzetnicima koji se bave knjigovodstvenim uslugama istaknuvši kako pri izdvajanju nitko neće ostati nezaposlen te kako je vrijeme da PCP usmjerava samo na ono za što je osnovan, potpora poduzetnicima i gradu za pisanje projekata u smislu prave razvojne agencije koja može pomoći u provedbi natječaja. Dodala je kako razvojni odjel ostaje i najavila jačanje mlađim obrazovanim kadrom.