Aktivnosti za osnivanjem Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca trebale bi krenuti u rujnu, rekla nam je Alfreda Petani Grafina, ravnateljica Osnovne glazbene škole Pakrac, koja je sudjelovala je na seminaru o osnivanju Dječjih vijeća u gradovima i općinama Hrvatske održanom 3. lipnja u Zaboku.
Na edukaciji za nove voditelje Dječjih vijeća u Centru za mlade kojoj su prisustvovali sudionici iz raznih dijelova Hrvatske održano je predavanje o aktivnom sudjelovanju djece u lokalnoj zajednici, o Dječjim vijećima, uvjetima za rad, programskim oblicima i sadržajima rada Dječjih vijeća te o ulozi odrasle osobe u Dječjem vijeću.

Inicijativom gradonačelnice Anamarije Blažević, formiran je Inicijativni odbor čije su članice, osim ravnateljice Osnovne glazbene škole Pakrac, i Sanja Delač, ravnateljica pakračke osnovne škole te Tatjana Luksetić, zaposlenica Tajništva Grada Pakraca.

„Djelovanjem Dječjeg gradskog vijeća djeci se osigurava slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka. U njegovom radu sudjelovala bi djeca od 4. do 7. razreda, a mandat bi im trajao 2 školske godine. Članovi Dječjeg vijeća bili bi punopravni sudionici u životu Grada Pakraca i kroz institucionalni okvir upoznavali gradsku vlast sa svojim problemima i predlagali rješenja od interesa za djecu“, dodala je Petani Grafina, koja će biti koordinatorica rada Dječjeg gradskog vijeća.

Za članove Dječjeg gradskog vijeća trebali bi se provesti i izbori u pakračkoj osnovnoj školi i Osnovnoj glazbenoj školi nakon što Gradsko vijeće Grada Pakraca usvoji odluku o njegovom osnivanju.