banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.

Inicijativu vezanu za uvođenje predmeta "Pop kultura" kao izbornog predmeta u nastavni kurikulum, ispred grupe suradnika potpisuje diplomirani pravnik, novinar, autor i redatelj Anđelo Jurkas koji ju je danas u sklopu Multipaka predstavio pred tridesetak pakračkih srednjoškolaca medicinskog usmjerenja u Gradskoj knjižnici Pakrac.

Pop kultura je ukupnost ideja, informacija i znanja koje obuhvaćaju raznovrsne društvene i kulturne fenomene. Ona bi obuhvaćala sve; od glazbe, filma, literature, slikarstva, stripa, medija, društvenih mreža do drugih popularnih sadržaja koji čine mjeru kreativnog znanja i izražavanja mladih u 21. stoljeću odnosno svih dominantnih oblika prisutnosti i pojava u društvu koji postanu masovno potrošeni, rekao je Jurkas.
Iako na tom projektu s grupom suradnika radi već neko vrijeme do moguće realizacije ne postoje nikakve prepreke odnosno da pojedine škole koje procjene postojanje potrebe za takvim predmetom u sklopu vlastitih nastavnih programa uvedu takav predmet kao izborni ili fakultativni predmet.

Jurkas je istaknuo kako nama kao društvu, a time i mladima, nedostaje konstruktivnog, kreativnog i kulturnog sukobljavanja da možemo konstatirati da je svako mišljenje dobro kad ga znamo argumentirati i da se nitko zbog iskrenog mišljenja ne osjeća pogođenim smatrajući kako je naš školski sustav intertan, spor, floskularan i da pretjerano komunicira s 20. stoljećem, didaktički i sadržajno, te su nužne promjene. "U školskom sustavu gdje ne postoji recimo informatika kao obvezni predmet u 21. stoljeću, kao i opća kultura, stvara se nezainteresirana masa klinaca kojima je sve svejedno i koji nisu konstruktivni, kreativni niti angažirano, osim ako ih se ne tjera ili stimulira ocjenama", dodao je Jurkas.

Istaknuo je da je zadatak pop kulture pristupiti klincima na kreativan način, pokrenuti ih, prodrmati, aktivirati, od njih napraviti sudionike i kreativce, a ne samo promatrače i pasivce. Poticati ih kritičkom i analitičkom razmišljanju, argumentiranju vlastitih stavova, razvijanju estetskih kriterija, shvaćanju činjenice da otvorena komunikacija nije "bad", da parlamentarizam znači biti hrabar izraziti svoje mišljenje ako ga znate potkrijepiti argumentima, da o ukusima upravo treba raspravljati jer kada s eo ukusima ne raspravlja tada nema filtra za ono vrijedno.

DSC_9242

Pakrački učenici su se većinom složili da bi takav predmet bio zanimljiv, da je postojeći nastavni sadržaj preopširan, nedostatan u praktičnom dijelu nastave, ali uvođenje još jednog predmeta u nastavu smatraju da bi bio dodatan teret u već pretrpani raspored. Da je potrebna cjelovita promjena obrazovanja, kao i takav predmet u nastavi, složili su se i prisutni pakrački profesori naglašavajući kako je za tako nešto potreban prostor u nastavnom procesu.

banner delfin od 1.2.20224. - 31.7.2024.