Sl.1 utvrda Chaklovac

Piše: Krešimir Vacek

Intenzivnim arheološkim istraživanjima i terenskim pregledima Muzeja grada Pakraca od 2020. do 2023. potvrđen je i pronađen velik broj arheoloških lokaliteta fortifikacijskog karaktera. Od 2020. do 2022. godine potvrđeno je postojanje 4 gradišta, a otkrivena su i 3 nova. Sa dostupnosti naprednije terenske opreme prošle godine otkriveno je 18 novih fortifikacijskih lokaliteta samo na području Grada Pakraca, a jedan dio njih ima i zidane karakteristike kojih ćemo se dotaknuti u ovome tekstu. Pored otkrića novih fortifikacijskih lokaliteta, na onima otprije poznatima pronađene su brojne nove karakteristike. Osim arheoloških lokaliteta zabilježen je velik broj lokacija iznimne prirodne ljepote koje svakako mogu obogatiti turističku ponudu grada Pakraca.

Intenzivna graditeljska djelatnost viteških redova od 13. stoljeća kao i lokalnog plemstva od 14. stoljeća uvjetovala je izgradnju velikog broja zemljanih, drvenih te kamenih utvrda na području Grada Pakraca. Posljednjim terenskim pregledima utvrđene su nove karakteristike na svima nam znanoj utvrdi Čaklovac, ali utvrđeno je i postojanje slične utvrde na Psunju, odnosno unutar administrativne jedinice naselja Tisovac. Nažalost, danas su obje utvrde izrazito oštećene, ali pojedini očuvani elementi i analogije iz literature pomažu nam smjestiti spomenute lokalitete u povijesni kontekst. O gradu Čaklovcu već je napisano nekoliko tekstova i svi se slažu oko podatka da lokalitet postoji od kraja 13. odnosno početka 14. stoljeća, ali očuvani graditeljski elementi te otkrića dva nova srednjovjekovna lokaliteta u blizini utvrde ukazuju na potrebu proširenja prijašnjih teza.

Naime, očuvani elementi na kuli, odnosno palasu utvrde govore da su građeni u jednom periodu (nisu dograđivani-iako su gornji katovi građeni od drugačijeg materijala, ali u istoj tehnici), kamena plastika pripada kasnoj gotici, način zidanja 15. stoljeću, a fortifikacijski elementi (trokutasto pojačanje i puškarnice) kasnom 15. stoljeću. Pojava topničkog naoružanja sa prodorom Turaka na naše područje pokazuje kako se palas na Čaklovcu gradi sa u trokutastom presjeku zidanim „šiljkom“ (jednako kao palas na utvrdi Ružica) okrenutim prema Šumetličkom gaju, zaravni na kojoj je postavljena artiljerija prilikom opsade mogla prouzročiti najviše štete. Krajem 15. stoljeća dograđen je i bedemski vijenac sa puškarnicama oko središnjeg palasa, a njegov nepravilni izgled govori nam o najvjerojatnijim pravcima s kojih se očekivao napad neprijatelja.

Sl.2 utvrda Bukovik

Na rekonstrukciji je prikazana i manja građevina iza palasa koja je najvjerojatnije bila gospodarske namjene, ali više o njezinim karakteristikama trebalo bi utvrditi arheološkim istraživanjima. Upravo izneseno ne opovrgava raniju dataciju lokaliteta (prijelaz 13. na 14. stoljeće) već ukazuje na postojanje ranije utvrde na istome mjestu, koja je bila znatno drugačije građena. Vjerojatno je bila vrlo slična utvrdi Bukovik na području naselja Tisovac.[1] Ondje je na kamenoj hridi sagrađena pravokutna zidana građevina, branjena dubokim opkopom i strmom padinom. Dimenzije su joj približno 16x12 m, a na južnom dijelu ostao je očuvan dio ulaznog hodnika u čiji se prostor preko dubokog opkopa ulazilo drvenim mostom. Kula je građena ujedno kao i palas pa je u prizemlju bio ulaz i skladišni prostor kao i ulaz u cisternu (danas očuvana), na prvom katu najvjerojatnije je bila smještena posada, dok je na najvišem bio plemić i njegova obitelj, odnosno stambeni prostor. Iako o utvrdi ne postoji povijesnih izvora, gotovo je identična onoj u obližnjem Orljavcu koja se u više navrata spominje prije Tatarske provale 1242, odnosno ista je uništena prilikom invazije.

__________________________

Gradište- srednjovjekovna utvrda izrađena od drveta na dominantnoj uzvisini ili unutar močvarnog područja. Za gradnju se koristi većinom drvo, ponekad opeka i rijetko kamen. Opasava se obrambenim opkopom. Na području Pakraca najučestalije su u razdoblju od 14. do 16. stoljeća.

Kula-obrambena srednjovjekovna građevina, tipovi i funkcija kula mijenjali su se kroz srednji vijek. Najprije su četvrtaste sa kruništem, pa kružne te stožaste. S vremenom postaju niže i dodaju im se krovišta i platforme sa puškarnicama.

Palas- stambena utvrđena građevina u srednjem vijeku-palača. Krajem srednjeg vijeka mnoge kule postaju palasi ili se tako grade. Palas je dominatno građen kao stambeni prostor, zaštićen je kao kula te sadrži naoružanje slično kuli. Spoj kule i palače.

Slika 1. Idejna rekonstrukcija utvrde Čaklovac - 15. stoljeće

Slika 2. Idejna rekonstrukcija utvrde Bukovik - 13. stoljeće

[1] Posebne zahvale planinaru M. Stuparu koji je ukazao na postojanje utvrde.

Slike izradio i uredio K. Vacek