Po prvi put odjeljenje fasadera, ali i uvođenje eksperimentalnog programa  „Škola za život“ trebala bi obilježiti ovu školsku godinu u Srednjoj školi Pakrac u koju je jutros zajedničkim prvim satom krenulo 410 učenika, što je za 26 manje nego lani.

U prve razrede ukupno je upisano 91 novi učenik (šest više nego lani), po 20 učenika u općoj gimnaziji, dva razreda medicinskih sestara i jedan razred fizioterapeutskih tehničara. Osam učenika se upisalo za građevinske tehničare i tri  trogodišnju školu za fasadere. Za soboslikare i zidare nije bilo interesa.

Opću gimnaziju upisalo je 11 Pakračana i 6 Lipičana, u školu za  medicinske sestre 4 Pakračana, u  fizioterapeute: 6 Pakračana i 2 Lipičana, a za građevinske tehničare dva Pakračana. Od tri buduća  fasadera dva su Pakračana i jedan učenik iz Poljane.

Tako je od 85 učenika koji su u lipnju završili osnovnu školu u Pakrac, u istom gradu školovanje danas nastavilo samo 25.

Uspjeh i ugodan boravak, naročito novim učenicima, na početku nastave danas su poželjeli zamjenik ravnatelja Vilim Grgić i pedagoginja Anita Dašek.

Kako je Srednja škola Pakrac izabrana za provođenje eksperimentalnog programa „Škola za život“ uspjeh učenicima poželjela je i Tihana Petković, koordinatorica  projekta iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. U eksperimentalni program su uključeni učenici prvog razreda gimnazije, fizioterapeuta i građevinskih tehničara. Trebali su prije početka školske godine dobiti tablete s elektronskim udžbenicima i papirnate udžbenike od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. No, to se nije dogodilo zbog problema s dobavljačima. Isto tako, do početka školske godine nije stigla niti obećana oprema u vrijednosti 157.000 kuna.

U učeničkom domu standardno je popunjeno svih 156 mjesta.

U odnosu na prošlu školsku godinu nastavni kadar se promijenio samo u smislu zamjena za porodiljni dopust i svi  imaju punu normu. Devet vanjskih suradnika radit će u  zdravstvenom usmjerenju, a riječ je o sedam pakračkih, jednom lipičkom i jednom požeškom liječniku.