jare zajednička

Na kraju školske godine običaj je da učenici svom razredniku u znak zahvale poklone uspomenu po kojoj će pamtiti tu generaciju, pa je tako danas, zadnjeg dana škole, 8.C  razred pakračke osnovne škole razredniku Dejanu Brniću poklonio jare.

Na ideju su došli inicijativom Brnićeve supruge koja je rekla kako mu je to bila želja. „Oduševljen sam, zbilja nisam očekivao ništa slično. Sada ću morati uzeti još jedno da ne bude sama“, rekao je razrednik. Na kraju su zajednički dogovorili da će poklonjeno žensko jare nazvati Mirjana.

jare razrednik