Arheologija listopad zavrsetak1

Ostaci Starog grada, žarište arheoloških istraživanja djelatnika Muzeja grada Pakraca, biti će dostupni građanima za razgledavanje još do kraja ovoga tjedna jer se već u ponedjeljak pokrivaju zaštitnom ceradom povodom završetka istraživanja za ovu godinu. Istraživanje je kao i prethodnih godina trajalo nekoliko mjeseci, točnije od lipnja pa sve do listopada, a ovaj put je lokalitet znatno uvećan proširivanjem sonde te izbacivanjem čak 325 tona zemlje i kamena, rekao je voditelj istraživanja arheolog Krešimir Vacek.

Pored crkve srednjovjekovna građevina

Nasipavanjem ukupno 16 tona drenažnog šljunka u unutrašnjost crkve i oslobađanjem zidova od bočnog tlaka zemlje podzemne i površinske vode koja navire na zidove, istaknuti su sada već u cjelosti vidljivi ostaci crkve. „Mogu se vidjeti preostali dijelovi zidova od svih fazi srednjovjekovne crkve na lokalitetu, a otkriven je i obris kule koja se proteže ispod spomenika Hrvatskim braniteljima. Dovršeni su radovi vezani za crkvu i ona je u potpunosti vidljiva zbog čega će krenuti u konzervaciju. Pored toga su vidljivi zidovi susjedne srednjovjekovne građevine koja je imala fortifikacijsku funkciju, a uz nju su pravilno poslagane brojne kamene podnice kojima su ljudi hodali u 15. i 16. stoljeću. Te su podnice vrlo dobro očuvane pa je samim time njihova znanstvena i kulturna vrijednost još veća“ objasnio je Vacek.

Najvrijedniji nalazi upućuju na zbivanja unazad 600 godina

Prilikom radova pronađeno je preko 300 arheoloških odnosno stratigrafskih jedinica što je za naše arheologe vrlo dobra brojka, s obzirom da su upravo te jedinice ključne za daljnju analizu. Time se sadržajno popunjava i razjašnjava povijesna i kulturološka priča, a u ovom slučaju to znači otkrivanje znanstvenih podataka koji govore o događanjima na pakračkom području u posljednjih 500 do 600 godina, što je ujedno i najvrijedniji ovogodišnji nalaz. Ono što jednim dijelom definira taj nalaz su pronađeni materijali i predmeti unutar stratigrafskih jedinica kojih je bilo dovoljno za ispuniti čak 280 vrećica. Među tim predmetima i materijalima su ulomci keramičkih posuda i cjelovite keramičke čaše, puno stakla, fragmentirane životinjske kosti, keramičke lule, preko 10 topovskih kugli, svijećnjak, nekoliko oštećenih željeznih noževa, koplja i slično.

Konzervacija i restauracija se kao i prošle godine provodi nakon arheoloških istraživanja, posao koji ovdje obavlja tvrtka Kvinar d.o.o. iz Podstrane. Lokalitet zbog konzervacije ostaje otvoren, odnosno, dostupan pogledu građana što je skladu s dugoročnim planom Muzeja da se na mjestu Starog grada formira arheološki park. Pored arheološkog parka, u pripremi je i prezentacijski 3D prikaz u kojega će se integrirati ovogodišnje, novostečene informacije.

Prezentacija rezultata istraživanja do kraja godine

Ministarstvo kulture je ove godine Muzeju grada Pakraca dodijelilo čak 200.000 kuna čime bi se financirala istraživanja, konzervacija i restauracija, a u svrhu zaštite nepokretnih kulturnih dobara za 2022. godinu. Grad Pakrac je također financirao arheološka istraživanja sa 50.000 kuna, a uključen je bio i Poduzetnički centar Pakrac koji je posudio bager i kamion za veće radove.

Građani su počeli sve više prepoznavati važnost i značaj ovog lokaliteta, rekla nam je ravnateljica Muzeja Jelena Hihlik te najavila da će do kraja godine biti održana prezentacija ovogodišnjih istraživanja i rezultata analize za sve zainteresirane.