Arheološkim iskapanjima na prostoru između zgrade općine i policije, koja traju još ovaj tjedan, skupina arheologa među kojima je i naša arheologinja Tea Lokner, našla je zidove gotičke crkve, vrlo vrijedne građevine sazidane od ručno klesanog kamenja. Kako nam je rekao dr. sc. Juraj Belaj, voditelj istraživanja, radi se prekrasnoj građevini i primjeru vrlo preciznog rada. „Sami zidovi crkve su u jednom dijelu jako pojačani, pretpostavlja se da je crkva u predtursko vrijeme izgubila sakralnu funkciju i dobila funkciju utvrđenja, možda u razdoblju prije same izgradnje pakračke utvrde i čini se da je bila glavni utvrđeni objekt u Pakracu. Na jednom crtežu iz 18. stoljeća vidi se na je uz nju bila prislonjena velika branič kula, ili na mjestu njezinog svetišta, što se nadam da ćemo otkriti ove ili iduće godine“, istaknuo je dr. Belaj. Crkva je inače iznutra široka oko 6,5 metara, a izvana oko 9 metara, a otkrivene su i stube koje su naslonjene na objekt, no njihova točna funkcija još se ne zna, pretpostavlja se  da su vodile na kor ili zvonik. Nađeni su ostaci portala koji su nažalost dosta oštećeni te glavni ulaz u crkvu što se vidi po otiscima u kamenu gdje se nalazio zasun na vratima.

Dr. Belaj je dodao kako očekuju i nalaze groblja unutar crkve budući da je jedan već nađen i to na maloj dubini u odnosu na zadnji pod crkve, položen je neobično plitko, pa se pretpostavlja da je vjerojatno i kasnije sahranjen jer se možda znalo da je to sveto mjesto. Ostaci će biti poslani na antropološku analizu kako bi se utvrdila starost kostiju.

Inače, arheolozi su i ove godine, kao i prošle, pronašli dosta keramike i metalnih predmeta iz mlađeg vremena, koji će po potrebi ići na restauraciju nakon čega će biti vraćeni pakračkom muzeju.

Nalazište će završetkom ovogodišnjih istraživanja biti zaštićeno i ponovno zatrpano, a arheolozi se nadaju nastavku iskopavanja i iduće godine. Za arheološka istraživanja starog grada Ministarstvo kulture ove godine izdvojilo je 90.000 kuna, dok je Grad Pakrac sufinancirao 30.000 kuna i ustupio korištenje gradskog bagera i kamiona te po potrebi pomoć zaposlenika javnih radova.