županija Dan državnosti 2024

Nastavak  rekonstrukcije državne ceste D5 na dionici od Omanovca, Pakraca, Lipika do Donjeg Čaglića te idejni prijedlog za brzu cestu od Donjeg Čaglića do Lipovljana kao izlaza na autocestu bile su teme neformalnog sastanka  gradonačelnice Anamarije Blažević, pomoćnika ministra regionalnog razvoja Davora Huške s pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Marijom Madunićem koji je jučer posjetio Pakrac.

Kako su naglasili gradonačelnica Blažević i pomoćnik ministra Huška u tijeku je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije spomenute dionice duljine 11,6 kilometara što podrazumijeva rekonstrukciju prometnica kroz oba grada gdje je to potrebno i nužno, uređenje oborinskih voda, rubnjaka i raskrižja što je i u planu Hrvatskih cesta za ovu godinu. Ukoliko izrada projekta bude gotova ove godine, za potrebna sredstva za početak radova će se moći kandidirati u Hrvatskim cestama već u idućoj godini.

O potrebi da se i ovaj kraj spoji na auto cestu naglasili su gradonačelnica Blažević i pomoćnik ministra Huška koji su tom prilikom upoznali pomoćnika ministra Madunića o idejnom prijedlogu nove dionice odnosno brze ceste koja bi se od Donjeg Čaglića, preko naselja Bair, spojila do Lipovljana gdje se trenutno gradi izlaz na auto cestu.  Kako je rečeno, novim idejnim prijedlogom izbjeglo bi se klizište u Jagmi, koje se učestalo sanira, a nova brza cesta protezala bi se po dolini koja nema klizišta i čija je gradnja jednostavnija i jeftinija.

Kako je dodala gradonačelnica Blažević, ovaj neformalni susret bio je prilika izvijestiti pomoćnika ministra Madunića o planovima i potrebama prometne infrastrukture naša dva grada, kako bi stručne službe procijenile važnost ovog prijedloga, koji je ujedno i  jeftinije rješenje, te time pokušali osigurati sredstva u proračunu Hrvatskih cesta za njegovo projektiranje. Isto tako, dodala je kako je ovaj susret bio i priprema za uskoro najavljeni dolazak ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Olega Butkovića u naš kraj.

 

županija Dan državnosti 2024