entrepreneur 1340649 1920

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022. godinu.
 
Predmet programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ciljevi ovog Programa su:

  • rast i razvoj poduzetništva
  • tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti
  • uravnotežen regionalni razvoj.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), koji su u većinskom privatnom vlasništvu  osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A–Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo..
 

Prihvatljivi troškovi su:

1) nabava strojeva i radnih strojeva7, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti

2) poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti*

3) usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju novog proizvoda/usluga (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.)

4) marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i dizajn promidžbenog materijala)

5) edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.


Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost Programa je 10.000.000,00 kuna.

Programa, a raspodijeliti će se gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to:

- 40% sredstava (4.000.000,00 kuna) za područja razvrstana u prvu skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti

- 30% sredstava (3.000.000,00 kuna) za područja razvrstana u drugu skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti

- 20% sredstava (2.000.000,00 kuna) za područja razvrstana u treću skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti

- 10% sredstava (1.000.000,00 kuna) za područja razvrstana u četvrtu skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti.


Prijave se zaprimaju isključivo od 25. srpnja. do 25. kolovoza 2022. godinePrihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja 2022. godine.

Za dodatne informacije te uslugu pripreme i podnošenja prijave za navedeni Natječaj možete se obratiti u LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., svaki radni dan od 7.00 do 15.00 h, osobnim dolaskom ili telefonskim putem na kontakt broj 034 290 650.