KOMUNALAC: Od 1. studenog odvoz smeća skuplji 

KOMUNALAC: Od 1. studenog odvoz smeća skuplji 

Od 1. studenog usluga sakupljanja miješanog komunalnog otpada za kućanstva će poskupjeti. Minimalna cijena te usluge koja sadrži jedno pražnjenje kante mjesečno će porasti oko 30 posto, dva pražnjenja spremnika 18 posto, tri pražnjenja 11 posto, 4 pražnjenja 7 posto, a pet 5 pražnjenja spremnika nepunih 4 posto. Razlog takvim različitim poskupljenjima je što cijena mjesečnom paušalu raste, a cijena odvoza pojedine kante pada. To konkretno znači da mjesečni paušal za odvoz kućnog otpada kante kapaciteta do 120 litara umjesto dosadašnjih 13,56 kuna (u iskazanoj cijeni uvijek je uključen PDV od 13 posto) će u studenom i nadalje iznositi 21,47 kuna. Svaka kanta odvezena u istom mjesecu naplaćivat će se umjesto dosadašnjih 9,04 dodatne kune, 7,91 kunu. To znači da će domaćinstvima koja predaju jednu kantu miješanog otpada, kakva su najčešća, mjesečni trošak odvoza otpada porasti s 22,60 kuna na 29,38 kuna što je povećanje za 6,78 kuna ili 30 posto.

Slično je poskupljenje i za ostale usluge odvoza smeća pa će tako od 1. studenog tročlana obitelj koja stanuje u stambenim zgradama koje koriste zajedničke spremnike bez odvoza bio otpada umjesto 40,68 kuna plaćati 45,20 kuna.

Organizirani odvoz otpada obavlja se na području gradova Lipika i Pakraca pri čemu uzevši u obzir kućanstva, stambene zgrade i gospodarstvo to iznosi 5684 „čipiranih“ posuda te unazad dvije godine nije došlo do značajnijeg smanjenja broja korisnika.

Prihodi padaju, troškovi rastu

Prema godišnjem izvješću koju podnosi direktor Komunalca Josip Bišćanin gradskim vijećnicima, prihod od djelatnosti gospodarenja otpadom za prošlu godinu je iznosio 2,64 milijuna kuna i u odnosu na 2018. godinu došlo je do pada prihoda u iznosu od 54 tisuće kuna odnosno 2,1 posto. S druge pak strane u 2018. godini prihod od gospodarenja otpadom je porastao za 65 tisuća kuna ili 2,4 posto, dakle nagovješćuje negativan trend.

Pad prihoda generiran je u najvećoj mjeri smanjenjem prihoda od prikupljenog otpada kategoriji domaćinstva u iznosu od 87.646 kuna, dok su prihodi od kategorija poduzetništvo i kontejneri porasli. Do pada prihoda u tom segmentu gospodarenja otpadom je došlo iz dva razloga: u 2019. godini Komunalac je na spremnicima na kućnom pragu prikupio 1881,6 tona otpada ili 6 tona manje nego godinu dana ranije što je uzrokovalo i manju naplatu jer se od 1. ožujka 2018. naplata odvoza smeća obavlja na bazi broja predanih (ispražnjenih) spremnika. Bez obzira što nije došlo do značajnijeg pada u masi otpada, pad je izražen u broju pražnjenja po domaćinstvu mjesečno, što bi dalo nagovijestiti da se otpad više komprimira u spremnicima, odnosno da su spremnici sve teži, kaže Bišćanin. Pored toga, izmjenom sustava naplate 1. ožujka 2018. domaćinstva koja više razvrstavaju otpad po vrstama imali su mogućnost smanjiti broj mjesečnih pražnjenja miješanog komunalnog otpada i domaćinstva koja su se organizirala na predaju jedna takve kante mjesečno su mogla ostvariti određenu uštedu što se je također odrazilo na prihod. Na manje prihoda je utjecala i činjenica da tvrtke koje zbrinjavaju sekundarne sirovine (papir, tekstil, staklo, plastika, željezo…) su tijekom 2019. godine drastično smanjile njegovu otkupnu cijenu ili pogoršale uvjete sakupljanja, tako da otkupa gotovo da nema, izuzevši metal te papir čija cijena varira od nula do trenutnih 7 lipa po kilogramu i elektronika 0,2 lipa za kilogram. Za sve ostalo Komunalac mora plaćati preuzimanje, primjerice plastika od 1,5 do 2,5 kune po kilogramu.

U interesu daljnjeg stabilnog poslovanja tvrtke, ali i stimulacije građana da što više selektiraju kućni otpad neminovno je bilo ovo poskupljenje koje je odobrila Skupština Društva, pojašnjava direktor Josip Bišćanin. Naime unatoč lanjskom padu mase sakupljenog miješanog otpada – 1881 tonu ili šest tona manje, to nije dovoljno jer je prema definiranom cilju u našoj i državnoj strategiji ta masa trebala biti ispod 1400 tona, što znači da odstupamo skoro za 500 tona, pojašnjava Bišćanin.

S druge strane, troškovi zbrinjavanja komunalnog otpada zbog povećanja standarda stalno rastu pa je tako Komunalac u 2019. pored 1.881 tona miješanog komunalnog otpada s praga sakupio još 83,6 tona drugog otpada (pročišćivač Dobrovac, biorazgradivi i drugi selektirani otpad te glomazni otpad) što je 17,7 tona ili četvrtinu više nego prethodne godine. Pri tom je posebno uočljivo da je u 2018. godini prikupio krupnog otpada u iznosu od 11,3 tone, a lani 16 tona ili 4,7 tona više, što građani ne plaćaju, jer u sklopu općeg cjenika zbrinjavanja otpada imaju pravo na jedan besplatni godišnji prijevoz krupnog otpada do volumena 4 kubna metra.

Reciklažno dvorište trošak

Dodatan trošak u sakupljanju otpada Komunalcu je nastao 4. svibnja ove godine kada je proradilo reciklažno dvorište na Krndiji u koje građani bez naknade mogu dovesti 49 vrsta različitog selektiranog otpada koje poslije Komunalac prodaje ili predaje specijaliziranim sakupljačima uz, kako smo to već napisali nepovoljne financijske uvjete. Od 49 vrsta otpada koje se mogu zaprimiti u reciklažnom dvorištu za njih 45 mora se plaćati zbrinjavanje po kilogramu. U prvih pet mjeseci u reciklažnom dvorištu je sakupljeno nešto više od 10 tona otpada od čega najviše elektronskog otpada 4,1 tona, problematičnog otpada (boja, lakova, ulja, ambalaže) 1,2 tone, plastike 0,5 tona, auto guma 0,3 tone.

Na poslovima sakupljanja otpada u Komunalcu trenutno radi 9 zaposlenika s punim radnim vremenom i angažirano je minimalno 6 različitih vozila. No tim troškovima treba pridodati i troškove rada računovodstva i upravljanja tvrtkom.

Računi prispjeli u studenom će se odnositi na sakupljanje u listopadu i primjenjivat će se stari cjenik, a novi će građani osjetiti u prosincu kada dobiju račune za studeni. Na poleđini računa će biti ispisane i nove cijene, ali bez PDV-a.

Podjelite na društvenim mrežama...
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on LinkedIn
Linkedin
Print this page
Print
Email this to someone
email