ŽUPA UBDM PAKRAC Duhovni seminar patera Mije Nikića

ŽUPA UBDM PAKRAC Duhovni seminar patera Mije Nikića

Pakračka župa Uznesenja Blažene Djevice Marije organizator je duhovno-psihološkog seminara „Vjera te tvoja ozdravila“ patera Mije Nikića iz Zagreba koji će biti održan u dva termina; 23. listopada (srijeda) i 30. listopada (srijeda) u gradskoj vijećnici kompleksa Janković s početkom u 18,30 sati.

Pater Mijo Nikić završio studij filozofije i teologije u Zagrebu, magistrirao dubinsku psihologiju na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, a 2002. godine obranio je doktorsku disertaciju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Od 1992. godine pater Nikić predaje psihologiju, psihologiju religije i povijest religija na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu dok  na isusovačkom teološkom institutu predaje eshatologiju.

Autor je i urednik mnogobrojnih knjiga i članaka te sudjeluje na domaćim i međunarodnim simpozijima. Voditelj je Zaklade biskup Josip Lang koja brine za stare, bolesne i napuštene osobe. Uz to, voditelj je i brojnih duhovnih vježbi za svećenike i časne sestre kao i duhovno-psiholoških seminara za laike.

Podjelite na društvenim mrežama...
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Print this pageEmail this to someone