SKUPŠTINA UDRUGE INVALIDA RADA: Do jubileja završiti objekte

SKUPŠTINA UDRUGE INVALIDA RADA: Do jubileja završiti objekte

Pružanje pomoći i upoznavanje članstva s novim zakonima i propisima s posebnim osvrtom na one koji se odnose na zaštitu invalidnih osoba te pružanje pravne pomoći članovima koji iskažu potrebu za zakonskim beneficijama bit će glavne odrednice rada u idućoj godini Udruge invalida rada Pakrac-Lipik,  zaključak je današnje njene skupštine koja je imala za cilj isključivo utvrditi program rada i financiranja u idućoj godini.

Među povlasticama o kojima predstavnici udruge savjetuju svoje članove nalaze se i popusti za televizijsku i telefonsku  pretplatu. Tako za RTV pretplatu mogu se ostvariti popust od 50 posto dok za telekomunikacijsku pretplatu kod T-COM-a popust do 70 posto, ovisno o intenzitetu  tjelesnog oštećenja.

Osim toga kako je istaknula u predloženom programu rada predsjednica Zdenka Lulić,  Udruga planira, kao i do sada niz manifestacija, sudjelovanje u aktivnostima svog saveza na razini Hrvatske, organizacija više radionica, suradnju sa sličnim socijalnim lokalnim udrugama i sudjelovanje u manifestacijama gradova Pakrac i Lipik. Za to im je potrebno oko 38.000 kuna koje namjeravaju namaknuti  od članarine (8.300 kn), raznih vlastitih prihoda (4.000 kn), proračuna gradova Pakraca (6.000 kn), Lipika (8.0000 kn) i Županije (6.0000 kn), čime  bi došli na ovogodišnju razinu.

Problem su i nedovršeni objekti Udruge u Pakracu u Ulici Augusta Cesarca u dvorištu koje dijele s lokalnom Maticom umirovljenika. Potrebno je postaviti fasadu na glavni objekt, te urediti podrumske prostorije i sanitarni čvor.

Pakračka gradonačelnica Anamarija Blažević, jedini gost na Skupštini, osim pohvale dosadašnjem radu posebice u dijelu koji se odnosi na suradnju s gradskom upravom, srodnim lokalnim udrugama i sudjelovanje u gradskim manifestacijama, predložila im je da u tijeku 2017. godine izrade detaljan troškovnik i plan neophodnih radova na dovršetku izgradnje prostora Udruge i njihovoj legalizaciji koju već godinama prate birokratski apsurdi, u čije financiranje bi se uključio gradski proračun u proljeće 2018. godine kada Udruga obilježava 50-godina postojanja.

Mada na području Pakraca i Lipika ima više od 800 registriranih  invalida rada, u Udrugu je uključeno 107 članova s plaćenom godišnjom članarinom od 80 kuna, a ona je možda razlog što neki od njih nisu uključeni u rad Udruge, rečeno je u raspravi. Stoga je gradonačelnica predložila da razmisle o uvođenju metode fleksibilnije naplate članarine kako ona nikome od invalida rada s ovog područja ne bi bila prepreka za uključivanje u rad Udruge koja im može pomoći u ostvarivanju njihovih prava.

Podjelite na društvenim mrežama...
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on LinkedIn
Linkedin
Print this page
Print
Email this to someone
email