PROGRAM ZA MLADE GRADA PAKRACA  Potrebna veća aktivnost mladih u lokalnoj zajednici

PROGRAM ZA MLADE GRADA PAKRACA   Potrebna veća aktivnost mladih u lokalnoj zajednici

Na posljednjoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 9. ožujka donesena je odluka kojom je usvojen Program za mlade Grada Pakraca 2018. – 2023. Radi se o programu koji je izrađen u sklopu projekta #Gradmladih #Pokrenise, financiranog s 689.517,50 kuna dobivenih na natječaju „Podrška programima usmjerenim mladima“ Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, iz Europskog socijalnog fonda. Cilj Programa je aktivno uključiti mlade u gradska događanja i omogućiti im podršku pri društvenoj integraciji.

Prema zadnjem popisu stanovništva od 2011. godine Grad Pakrac s okolnim naseljima imao je ukupno 8.460 stanovnika, od čega je mladih od 15 do 29 godina bilo 1.439, odnosno 17 posto. Svjedoci smo sve većeg trenda iseljavanja posljednjih godina, ali i odlaska u veće gradove pa je tako prema podacima Policijske uprave Požeško-slavonske ukupan broj mladih od 17 do 29 godina s prebivalištem na području Pakraca u 2018. godini iznosio 1.270, što samo govori u prilog smanjenju ukupnog broja stanovništva, a time i mladih ljudi.

Objedinjeni ciljevi i mjere

Ovaj Program objedinjuje i razrađuje ciljeve i mjere kojima Grad želi odgovoriti na razne potrebe i probleme mladih te općenito poboljšati kvalitetu života mladih u dobi od 15 do 30 godina. Kroz ovakve programe mlade se uključuje u donošenje i provođenje odluka na lokalnoj razini te se na taj način mogu upoznati s političkim djelovanjem kao jednim od načina rješavanje značajnih pitanja za život mladih u lokalnoj zajednici. Također, nužno je provoditi informiranja po različitim mjesnim odborima odnosno u širem području grada kako bi se posebno mladi iz ruralnih dijelova potaknuli na aktivno djelovanje, jer je vidljivo da oni manje sudjeluju u procesu odlučivanja od onih koji žive u užem centru Grada. Program su zajednički izradili udruge mladih i predstavnici Grada, uz prijedloge građana Pakraca i sudionika javnih savjetovanja.

Pet prioriteta

Mjere koje će se kontinuirano provoditi ovim Programom podijeljene su u pet prioritetnih područja, a odnose se na: promicanje aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici/društvu, unaprjeđenje provođenja slobodnog vremena, jačanje osobnih i profesionalnih  kompetencija mladih, razvoj kvalitetne socijalne politike prema mladima, poticanje razvoja i pristupa rekreativnom i amaterskom sportu. Nositelji mjera Programa su Grad Pakrac, javne ustanove, udruge građana i pripadnici javnog i privatnog sektora.

Mladi prilično pasivni

Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, odnosno njihova participacija u procesu donošenja odluka, odnosi se na pripremu mladih za preuzimanje uloge aktivnog građanina u raznim područjima društvenog života. Važno je promovirati i volontiranje kojim mladi unapređuju vlastite kompetencije te djeluju na dobrobit zajednice. Autori ovog Programa zaključuju da su mladi u Pakracu prilično pasivni, kako društveno tako i politički, a glavnu ulogu u njihovoj aktivaciji trebaju imati udruge mladih, ali i Savjet mladih Grada Pakraca, kao savjetodavno tijelo Grada, koje je osnovano u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih. Savjet bi trebao provoditi radionice, tribine, panel diskusije i radne sastanke s mladima o temama koje se tiču lokalnih problematika mladih.

Potrebno je potaknuti veće uključivanje mladih u stvaranje i realizaciju kulturnih sadržaja, kao što su predstave, izložbe, te na sudjelovanje u kulturnim aktivnostima jer će se na taj način omogućiti veće razumijevanje kulture i umjetnosti, navode u Programu. Obrazovanje je također ključan čimbenik u osobnom i društvenom razvoju mladih. Ono je jedno od temeljnih ljudskih prava te je nužno da zajednica na različite načine unapređuje obrazovanje mladih. Informirati mlade po tom pitanju, smatraju, moguće je putem obrazovnih institucija, udruga i ostalih sudionika zajednice kao i putem raznih portala za mlade.

Pobijediti predrasude

U Programu nadalje objašnjavaju da su mladi, a pogotovo oni iz ranjivih skupina, nedovoljno uključeni u život zajednice, pa navode da je potrebno senzibilizirati poslodavce za zapošljavanje mladih s invaliditetom te im smanjiti predrasude koje imaju, vezano uz njihovu učinkovitost na radnom mjestu. S druge strane, mlade osobe s invaliditetom treba motivirati za daljnji razvoj vještina te im ojačati ključne kompetencije, komunikacijske i socijalne vještine. Kako bi poticali mlade na zdrav život treba ih se kontinuirano savjetovati o zdravlju, uključujući pitanja zdrave prehrane, zlouporabe opojnih droga te seksualnog i reproduktivnog zdravlja, sve u suradnji sa stručnjacima u navedenim područjima. Važno je također promicati sport kao način zdravog života, ali i osigurati prostorne uvjete za aktivnosti sportskih klubova s područja Grada, zaključuju autori Programa za mlade.

Podjelite na društvenim mrežama...
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on LinkedIn
Linkedin
Print this page
Print
Email this to someone
email