PROBLEMI VLASNIKA U ZAŠTIĆENIM KULTURNIM CJELINAMA Greške će uskoro biti ispravljene

PROBLEMI VLASNIKA U ZAŠTIĆENIM KULTURNIM CJELINAMA Greške će uskoro biti ispravljene

Godine 2006. Uprava za zaštitu kulturne baštine rješenjem je utvrdila kulturno-povijesnu urbanističku cjelinu grada Pakraca zaštićenu kao spomenik kulture. Tim rješenjem u nju je ušao strogi centar Pakraca koji omeđuje na jugu Bolnička ulice (zaključno s kućnim brojevima 26 i 29), Ulica M. Gupca (zaključno s 14 i 29) Trg dr. Ivana Šretera, Ulica A. Cesarca (zaključno s 1 i 8), Obala Petra Krešimira (zaključno s 3) južna strana Šenoine ulice, Ulica kralja Tomislava (zaključno s 21 i 26) Strossmayerova (zaključno s 29 i 26) i cijeli Trg bana J. Jelačića, kao i neizgrađene granične katastarske čestice. Unutar te cjeline utvrđeno je 12 pojedinačnih građevina kao zaštićena pojedinačna kulturna dobra (crkve, kapele, kompleks Janković, Vladikin dvor, Trenkov dvor, Spahijski podrum, „hotel Krndija“, stara „općina“ i dvije bivše bolničke zgrade) za koje se podrazumijeva strogi nadzor Konzervatorskog odjela Požega prilikom svakog zahvata na građevini koji može uzrokovati promjene na tom kulturnom dobru.

Ostali objekti su tek dio zaštićene cjeline i prilikom raznih radova vidljivih s ulične strane (krovište, fasade, stolarija) vlasnici su dužni o tome obavijestiti Konzervatorski ured u Pakracu te za te radove dobiti prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela Požega.

Nakon što je Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture izdala dopunsko rješenje s popisom svih katastarskih čestica unutar zaštićene Kulturno-povijesne cjeline grada Pakraca izvršena je zabilježba u vlasničkim listovima da je nekretnina kulturno dobro. Po tome bi se moglo zaključiti da su sve te katastarske čestice kulturna dobra, ali nisu, one se samo nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne urbanističke cjeline.

Isto se je dogodilo i sa zaštićenom Kulturno-povijesnom urbanističkom cjelinom grada Lipika koja također obuhvaća središte Lipika uglavnom Ulicu Marije Terezije dok su pojedinačno zaštićeni objekti samo zgrade unutar lječilišnog kompleksa i kompleksa nekadašnjeg ZRC-a te stara pučka škola, Vila Savić i zgrada stare apoteke.

Na to su se požalili pakračkom konzervatorskom uredu vlasnici koji su nedavno vadili gruntovne izvatke o čemu je obaviješteno Ministarstvo kulture. Konzervatorski odjel Požega je na zahtjev vlasnika, napisao dopise s objašnjenjima statusa njihovih nekretnina. Prošlog mjeseca jednoj pakračkoj tvrtki za prodaju nekretnina na njeno traženje, pomoćnik ministrice kulture napisao je dopis u kojem između ostalog piše: „Uvidom u zemljišne knjige k.o. Pakrac utvrdili smo kako je nadležni Sud udovoljio zahtjevu Ministarstva kulture za upisom zabilježbe na svim česticama koje se nalaze unutar zaštićenog obuhvata Kulturno-povijesne cjeline grada Pakraca na temelju Dopunskog rješenja od 20.veljače 2017.godine, ali iz upisanih zabilježbi nije razvidno radi li se o pojedinačnom kulturnom dobru ili nekretnini unutar zaštićene cjeline. Ministarstvo kulture uputit će Zemljišno knjižnom odjelu Pakrac zamolbu za preciznijom formulacijom zabilježbi u zk ulošcima kako bi se izbjegle nedoumice o pravnom statusu zaštićene nekretnine i obvezama koje iz stog statusa proizlaze.“

Stoga vlasnici objekata unutra zaštićenih cjelina Pakraca i Lipika mogu očekivati uskoro da će im u gruntovnim listama biti ispravljena stanja, odnosno unesena formulacije iz koje će biti vidljivo da se ne radi o pojedinačno zaštićenim kulturnim dobrima, već o dijelu zaštićene kulturno-povijesne cjeline, rekla je Danela Vujanić viša stručna savjetnica konzervatorica pakračkog konzervatorskog odjela.

 

 

 

Podjelite na društvenim mrežama...
Share on Facebook13Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Print this pageEmail this to someone