PCP PAKRAC: Mogu li poljoprivrednici doći do EU novca?

PCP PAKRAC: Mogu li poljoprivrednici doći do EU novca?

Piše: Ivana Orban, direktorica Poduzetničkog centra Pakrac

Razvijeno hrvatsko selo ključan je čimbenik u ukupnom gospodarskom razvoju Hrvatske. Da li europski fondovi pomažu u tom razvoju?

Prvi takav bio je SAPARD koji je za cilj imao pripremiti lokalne poljoprivredne proizvođače za jedinstveno tržište EU te doprinijeti održivom razvoju ruralne ekonomije, povećanju prihoda i mogućnostima zapošljavanja u ruralnim područjima. U RH je iskorišteno 48,2% predviđenih sredstava za provedbu. Osim po iskorištenosti sredstava, realizacija SAPARD-a je bila relativno slaba i prema pokazateljima ostvarenih rezultata. Uslijedio je IPARD čija je zadaća bila baviti se specifičnim nedostacima u ruralnim područjima. Realiziran je kroz nekoliko mjera, zadnji natječaj raspisan je 2014. godine, a posljednjim danom 2016. godine završena je njegova provedba. Zainteresiranost ljudi za oba programa nije bila velika. Prikupljanje dokumentacije je bilo komplicirano, rokovi za pripremu kratki, postojalo je nepovjerenje financijskih institucija koje je dovodilo korisnike do teškog dobivanja financijskih sredstava, a sektori uvjetovani određenim kapacitetima. Na kraju provedbe IPARD programa (od 2007. godine) za 693 projekta isplaćeno je nešto više od 1 milijarde kuna potpore.

Završetkom IPARD programa započelo je korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz Program ruralnog razvoja RH kroz koji  se do 2020. godine može „povući“ ukupno 2,4 milijarde eura, odnosno godišnje oko 330 milijuna eura, što je deset puta više od dosad dostupnih sredstava.

U Programu ruralnog razvoja puno je novosti i pogodnosti za poljoprivrednike u odnosu na IPARD: ukinuta su ograničenja poput kapaciteta i vrste farmi za uzgoj životinja i slično, prijavitelji mogu započeti s investicijom odmah nakon prijave projekta, projekt se prijavljuje elektronski uz minimum „papirologije“, mogućnost isplate avansa prije pokretanja investicije nakon Odluke o odobrenju projekta.

Dodatna mogućnost za poljoprivrednike koja se otvara kroz Program ruralnog razvoja su i LAG-ovi koji će putem svojih lokalnih razvojnih strategija distribuirati dio novca. Temeljem potpore koju su dobili (naš LAG Zeleni trokut 7,35 mil kn) raspisivat će se natječaji na lokalnoj razini te će se potpore distribuirati po modelu mjera koje su sada na snazi na nacionalnoj razini.

Trenutno su na nacionalnoj razini otvoreni natječaji za Podmjere 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima (21.12.2016. – 24.02.2017.) te 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (27.01. – 27.03.2017).

Ciljna skupina prvog natječaja su mladi poljoprivrednici starosti od 18 do 40 godina – nositelji poljoprivrednog gospodarstva, ali i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja nisu registrirane kao nositelji, ali imaju namjeru baviti se nekim oblikom poljoprivredne djelatnosti.

Korisnici drugog natječaja su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od 2.000 – 7.999 eura.

U oba poziva su povećana ukupno raspoloživa sredstva. Prošle godine 271 mladi poljoprivrednik je osigurao bespovratna sredstva, dok se ove s obzirom na povećani interes, očekuje i veći broj ugovora. Za male poljoprivrednike potpora iznosi 15.000 eura po korisniku, u odnosu na ukupno raspoloživa sredstva, natječajem mogu biti financirana 1.334 projekta što je 33% više nego u prošlom natječaju.

Iznosi bespovratne potpore, 50.000 eura za mlade, odnosno 15.000 eura za male poljoprivrednike predstavljaju 100% vrijednosti investicije za razliku od velike većine drugih natječaja gdje je potrebno osigurati i vlastiti udio sufinanciranja.

Ciljevi poziva su modernizacija i unaprjeđenje procesa poslovanja te povećanje proizvodnih kapaciteta, odnosno pružanje potpore poljoprivrednicima u razvoju njihovih malih poljoprivrednih gospodarstava. Prihvatljive aktivnosti se kreću od kupnje domaćih životinja, bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnje, gradnje i/ili opremanja prostora i objekata u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, kupnje mehanizacije, strojeva i opreme, podizanja novih i/ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada, uređenja i poboljšanja kvalitete poljoprivrednog zemljišta, stjecanja potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda, sve dalje detaljno definirano uvjetima natječaja.

Poljoprivrednicima ovo može značiti veliki poticaj u njihovom radu, a najviše s obzirom na činjenicu da se potpore isplaćuje u ratama od čega prva odmah po potpisu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Na ovaj način poljoprivrednicima je omogućena likvidnost prilikom provedbe projekta, obzirom da prvi dio sredstava dobiju prije samog investiranja.

Ove mjere omogućavaju mladim i malim poljoprivrednicima unaprjeđenje gospodarstva tako da se kasnije mogu kandidirati i za druge mjere iz Programa ruralnog razvoja za značajnija sredstva.

Procedure su pojednostavljene, „birokracija“ i rokovi obrade smanjeni, iznos ukupno raspoloživih sredstava povećan – sve  s ciljem što boljeg korištenja EU novca. Poljoprivrednici i oni koji će to tek postati, na Vama je red da uzmete novce koji Vam pripadaju.