LAG “ZELENI TROKUT”: Na raspolaganju više od milijun eura

LAG “ZELENI TROKUT”: Na raspolaganju više od milijun eura

Agencija za plaćanje  u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je Lokalnoj agenciji „Zeleni trokut“ koja pokriva jedinice lokalne samouprave Novske, Pakraca, Lipika, Jasenovca i naselje  Janju Lipu  7,35 milijuna kuna za provedbu Lokalne razvojne strategije do 2020. godine. Za projekte poljoprivrednih gospodarstava i razvoj društvene infrastrukture biti će na raspolaganju više od 80 posto odobrenog iznosa.

Sredstva su namijenjena za tri podmjere iz Programa ruralnog razvoja RH. Podmjeri 19.2 „Provedbe operacije unutar  CLLD strategije“  namijenjeno je 77 posto ovih sredstava ili 6.247.500 milijuna kuna. To znači, pojasnio nam je Igor Matek, upravitelj LAG-a da će vjerojatno na proljeće, jer se čeka izmjena Pravilnika koju treba napraviti Ministarstvo poljoprivrede, LAG početi raspisivati natječaje  za krajnje korisnike, a sredstva će se moći utrošiti u različite projekte koji su pokriveni lokalnom Strategijom ruralnog razvoja koju je lani izradio LAG, a usvojila njegova skupština. Područje potrošnje sredstava je ogromno,  a natječaj će raspisati i odabrati upravni odbor LAG-a, uz rigorozni nadzor Agencije za plaćanje u poljoprivredi.

Iz projekta će se financirati i LAG

Oko 4 posto sredstava  ili  312.000 kuna će biti utrošeno na mjeru 19.3 koja se odnosi na suradnju LAG-ova, a u Zelenom trokutu namjeravaju u suradnji s mađarskim partnerom koji na tom području ima iskustva provesti brendiranje i certificiranje poljoprivrednih proizvoda iz zapadne Slavonije. Preostala sredstva, oko 1,64 milijuna kuna bit će utrošeno u sklopu podmjere 19.4, a odnosi se na tekuće troškove LAG-a  i animaciju korisnika u podmjeri 19.2. Kako nam je pojasnio Matek LAG sada ima mjesečno oko 15.000 kuna troškova za takozvani hladni pogon koji se odnose na njegovu plaću, režijske troškove, prijevoz i slično. Lani u svibnju im je isteklo razdoblje sufinanciranja tih troškova iz IPARD programa predpristupnog fonda EU što je uvjetovalo i planirani raskid radnog odnosa na određeno vrijeme sa stručnom suradnicom koju je financirao IPARD projekt. Od onda on radi sam jer su troškove hladnog pogona LAG-a s 4 tisuće kuna financirali proračuni osnivača jedinica lokalnih samouprava. Ulaskom u ovaj sustav, proračuni će ta obveza, bar do 2020. godine biti oslobođeni, a radi provedbe natječaja i kontrole utrošnje sredstava, te ostalih povećanih administrativno-financijskih poslova, plan je zaposliti  jednog suradnika, što će sve biti više godina pokriveno iz podmjere 19.4 jer je rok za provođenje ovog programa 2023. godina.

Inače novce za ovaj projekt, a riječ je o 441 milijun kuna koji će potrošiti 54 LAG-a u Hrvatskoj, u 90-postotnom iznosu je osigurao Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, a 10 posto Ministarstvo iz državnog proračuna. Stoga je nama  to sve novo i nemoguće objasniti u jednom novinskom tekstu. Mjere koje će se financirati, kriteriji odabira, prihvatljivi korisnici i procedure opisani su detaljno u Lokalnoj razvojnoj strategiji koja je objavljena na Internet stranici LAG-a i javno je dostupna.

Uglavnom s početkom proljeća vjerojatno će se pojaviti natječaji za korištenje sredstava, a svi zainteresirani, prvenstveno poljoprivredni potrošači, trebaju pratiti natječaje kojima će sigurno ove zime prethoditi i razni edukativni seminari, a bit će korištene i druge informativni kanali kako bi smo polučili što bolji rezultat, iskoristiti ova sredstva koja će uz konačnosti vjerojatno biti i još veća na području ove četiri jedinice samouprave i naselja Janja Lipa. LAG u tome ima i dodatni interes jer o uspješnosti utrošnje sredstava iz Podmjere 19.2 ovisi i količina sredstava koju će iz podmjere 19.4 LAG povući za svoje troškove, rekao nam je Igor Matek, upravitelj LAG-a Zeleni trokut.