KOORDINACIJA GRADSKIH VLASTI I MJESNIH ODBORA Najveći problem nerazvrstane ceste i putovi

KOORDINACIJA GRADSKIH VLASTI I MJESNIH ODBORA Najveći problem nerazvrstane ceste i putovi

Predstavnici mjesnih odbora na jučerašnjoj su redovnoj koordinaciji s gradonačelnicom Pakraca Anamarijom Blažević, njenim zamjenikom Goranom Labusom te gradskim službenicima Marijom Čar, voditeljicom odsjeka za graditeljstvo i Sašom Lapašom, pročešljali problematiku lokalnog karaktera svojstvenu nadležnostima mjesnih odbora. Osim skromnih pojedinačnih zahtjeva koji se odnose na čišćenje putnih jaraka, intervencije na mjesnom  ili vatrogasnom domu, zajednička poveznica većine bila je stanje lokalnih cesta ili putova koje su unatoč redovitom održavanju i dalje, naročito za proljetnih kišnih dana, u relativno lošem stanju. Krivnja za to – iz usta odbornika s rubnih dijelova grada – svaljuje se na šumarijske kamione i njihove kooperante koji lokalne ceste, po njihovim riječima, prekomjerno koriste za izvlačenje drvne mase pa uslijed tereta dolazi do sjedanja friško saniranih cesta ili putova. Nisu zaboravili istaknuti i dobru volju od šumarijske strane jer je u nekoliko navrata nasipan i zanovljen oštećeni put ili cesta s njihove strane, no i dalje je to u nesrazmjeru pa su odbornici tražili dodatnu angažiranost i posredovanje gradskih čelnika po tom pitanju. Goran Labus koji najčešće i komunicira s MO istočnog dijela grada je rekao da je s ravnateljem pakračke Šumarije Damirom Haslom nekoliko puta razgovarao o toj problematici i naišao na dobru volju i razumijevanje, no problem će se morati rješavati na višim šumarijskim instancama.

Od ostale problematike – rješenje kanalizacije će biti objedinjeno  skorom aglomeracijom, a ono čime su pojedini odbornici ogorčeni su i sve češće divlje deponije građevinskog materijala koje niču preko noći. Treba li intervenirati komunalni redar ili prijaviti nepoznatog počinitelja nije do kraja razjašnjeno, a rješenje je ponudila gradonačelnica Blažević koja je najavila uvođenje noćnih kamera na tajnim lokacijama. Za zemljane radove Blažević je kao jedan vid pomoći spomenula gradski bager koji je svakodnevno na terenu i MO ga mogu maksimalno koristiti.

„Pakracu gravitiraju 42 naselja i imamo više od 800 kilometara nerazvrstanih cesta, a novca onoliko koliko imamo. To raspoređujemo na najbolji mogući način i vjerujte da ne možemo sve. Zadovoljna sam s radom mjesnih odbora, komunikacijom, ali i vlastitom angažiranosti mještana koji mnoge radove odrađuju samoinicijativno. Grad sudjeluje s materijalom, mještani radom i na taj nam način omogućuju znatne uštede na čemu vam i ovim putem zahvaljujem. Neke zahtjeve koje imate nećemo moći ispuniti jer jednostavno morate znati da određene intervencije ovise i o broju stanovnika koji žive na tom području“, rekla je gradonačelnica Blažević.

Podjelite na društvenim mrežama...
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Print this pageEmail this to someone