GRADSKO VIJEĆE PAKRAC Proračunski  dug manji za 3 milijuna kuna

GRADSKO VIJEĆE PAKRAC Proračunski  dug manji za 3 milijuna kuna

 

Ukupno ostvareni prihodi proračuna Grada Pakraca  u 2016. godine iznosili su 22 milijuna kuna  ili 87 planiranog. Istovremeno ukupno ostvareni rashodi iznosili su 19 milijuna kuna  ili 89,5 posto planiranog. Manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu  malo većem od 4 milijuna kuna je u 2016.  znatno smanjen tako da kumulirani manjak prihoda na kraju lanjske godine je iznosio 1.062.770 kn ili 3 milijuna kuna manje nego prije godinu dana što je posljedica provođenja dodatnih mjera smanjivanja  rashoda,  izvijestila je  gradonačelnica Anamarija Blažević na sjednici Gradskog vijeća što je održana sinoć.

Kako je došlo do  tako značajnog smanjena gradskog duga vidljivo je i iz pismenih izvješća o lanjskom izvršenju  programa gradnje i održavanje komunalne infrastrukture. Za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini  utrošeno je 3,9 milijuna kuna ili 1,15 milijuna  manje od planiranog. Za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture utrošeno je 2,65  milijuna   ili  284.000 kuna manje od planiranog, a kao razlog su navedeni uglavnom nerealizirani planirani prihodi  kapitalnih pomoći iz državnog proračuna, odnosno preusmjeravanju sredstava  na druge proračunske stavke.

Govoreći o lanjskom poslovanju gradske kase gradonačelnica  je istaknula da je ponosna na  racionalno raspolaganje novcem poreznih obveznika što je ilustrirala minimalnim korištenjem sredstava namijenjenih putovanjima i proračunskoj rezervi.

Izvješća o lanjskom poslovanju proračuna imala su više od 60 stranica, no vijećnička rasprava je izostala. Prije jednoglasnog prihvaćanja, tek je Miroslav Ivančić (HDZ) kratko primijetio da je naglasak na smanjivanju minusa.

Početak projekta aglomeracije

Ova sjednica Gradskog vijeća  može se smatrati i službenim početkom provođenja projekta  „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Lipik-Pakrac“ koji je u gradskim uprava dugo u pripreman, ali su vijećnici na sinoćnjoj sjednici donijeli i službeno odluku o podršci u sufinanciranju iz gradskog proračuna čime je ona postala i službeni planski dokument.

Riječ je o ogromnom projektu vrijednom po procjeni  više od 153 milijuna kuna koji bi trebao biti financiran sa 110 milijuna iz fondova EU, 43 milijuna iz nacionalnih izvora i 5,7 milijuna iz dva gradska proračuna pri čemu je pakračka obveza 3,3 milijuna kuna. Projekt obuhvaća izgradnju ili rekonstrukciju 36,3 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda, te 55,8 km kanalizacijskog sustava s ciljem smanjenja gubitaka, te povećanja broja domaćinstava koje će biti priključeni na javni vodoopskrbni i kanalizacijski sustav.

Vijećnici su također jednoglasno usvojili još dva projekta o kojima se priča već godinama. Riječ je o projektu uređenja gradskog središta Pakraca, te izgradnji objekta za rad udruga Prekopakre koji će ovog proljeća biti kandidirani u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za što je bila potrebna suglasnost vijeća.

Ovogodišnji gradski laureati

Vijećnici su jednoglasno odlučili da će ovogodišnje Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“  se dodijeli  prof. dr. sc. Matiji Berljaku za područje kulture,  Povijesnom društvu Pakrac-Lipik za područje drugih društvenih znanosti i brigadiru HV Damiru Vošu za područje obrane i sigurnosti. Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca„ za osobit doprinos u duhovnim i materijalnom razvoju dodijeljen je pakračkom župniku Matiji Jurakoviću.

Nagrade će biti uručene u petak na svečanoj sjednici Gradskog vijeće sazvanoj  u povodu Dana Grada.

U prošloj godini pakrački Komunalac je na području gradova Pakrac i Lipik prikupio 1.890 tona miješanog komunalnog otpada i pohranio ga na gradsku deponiju Crkvište. Pored toga prikupljeno je 38 tona biorazgradivog otpada, 28 tona glomaznog otpada, 23 tone otpada na pročistaču u Dobrovcu, te 8 tona ostalog otpada, izvijestio je vijećnike Zdravko Vostri, direktor Komunalca.

Govoreći o zbrinjavanju otpada kao veliku značajku je naglasio da idemo u dobrom smjeru i tempom kojim radimo na rješavanju tog pitanja se ne moramo stidjeti misleći pri tom da smo započeli sa selektiranjem otpada na kućnom pragu, sadašnje radove na sanaciji smetlišta izgradnju reciklažnog dvorišta što je potvrdilo više vijećnika koji su predlagali postavljanje kontejnera za limenke, izgradnje kompostane i slično.

Pohvalno o Muzeju i Knjižnici

U 2016. godini Gradska knjižnica Pakrac je prihodovala 526.000 kuna, a potrošila 485.000. U tome je najviše s 372.000 sudjelovao Grad Pakrac. S tim novcima, izvijestila je ravnateljica Monika Lucić Fider, osim što su isplaćivane plaće za tri zaposlenika i režije, knjižnični fond je u 2016.godini povećan za 1.188 svezaka pa fond trenutno ima 26.106  svezaka na odjelu za odrasle; na dječjem odjelu 4.973 svezaka; u knjižnica za slijepe 36 jedinica; audio-vizualne građa 956 jedinica te u zavičajnoj zbirci  213 svezaka. Sve to je na raspolaganju za 626 korisnika. Ove godine u planu je  revizija kompletnog fonda knjižnice, neophodan zadatak  nakon što je fond u potpunosti lani informatiziran, rekla je voditeljica ističući i brojna kulturna događanja koja su tijekom godine organizirana u prostorima knjižnice.

Muzej Grada Pakraca lani je prihodovao 289.000 kuna od čega najviše sredstava iz gradskog proračuna – 170.000 kn te 97.000 iz Ministarstva kulture. Istovremeno je potrošeno 282.000 kn pri čemu 44.000 na različite uređaje, opremu i namještaj izvijestila je Jelena Hihlik također naglašavajući brojna događanja koja u toj ustanovi osim njih provode u suorganizaciji s različitim drugim gradskim institucijama.

Kao i uvijek ova izvješća su vijećnici jednoglasno prihvatili uz puno pohvale radu njihovih ravnateljica.

Grad će putem javnog natječaja oglasiti prodaju nekorištenih nekretnina pri čemu je najinteresantnija kuća s pripadajućim dvorištem  u Pakracu na adresi M. Gupca 21 uz početnu cijenu od 163.000 kuna, kao i 12 parcela označenih kao građevinsko zemljište u Pakracu, Prekopakri, Kraguju i Badljevini uz početne cijene od 8.000 do 54.000 kuna. Više vijećnika je istaknute cijene komentiralo kao previsokima, a Miroslav Delač (HDZ) je naglasio da je zemljište u Badljevini skuplje nego u središtu Pakraca. Jedini odgovor gradonačelnice je bio da je cijenu formirao sudski vještak.

Vijećnici su na ovoj sjednici zbog nemogućnosti naplate otpisali  potraživanja od Stolarije Barić iz Kutjeva za plaćene, a neizvedene radove na izgradnji gradske sportske dvorane u Pakracu u iznosu od 1,1 milijuna kuna. To je bilo neophodno napraviti temeljom pravomoćne drugostupanjske sudske presudi po kojoj Grad Pakrac nije uspio u dugogodišnjem  sporu (od 2002. godine) naplatiti navedena  potraživanja, pojasnio je Vinko Pečanić, voditelj gradskih financija Jedini suzdržan kod ove odluke je bio nezavisni vijećnik Damir Špančić koji je izrazi veliko nezadovoljstvo činjenicom da Županijski sud u Bjelovaru „nakon čistog lopovluka donosi ovakvu presudu“. Kako je istako on je u to vrijeme bio gradonačelnik i nakon što je poduzetniku Bariću uplaćen milijun kuna na račun“drugi dan je radnicima i opremom napustio gradilište“, a godinama kasnije državno odvjetništvo je pokrenulo postupak protiv njega koji je trajao godinama  da bi nedavno nakon 6 parnica bio oslobođen svake krivnje pri čemu, kako je naglasio bila umiješana i politika i puno prljavih igara.

Gradski vijećnici odlučili su sinoć da cijene roditeljske participacije polaznika Osnovne glazbene škole Pakrac ostanu nepromijenjene u odnosu na ovu školsku godinu: 60 kuna mjesečno (10 mjeseci godišnje) za polaznike vrtića, 120 kuna mjesečno za učenike od prvog do šestog razreda, uz dodatnih 500 kuna za one koji koriste školske instrumente pri čemu se naknade prepolovljuju za drugo dijete polaznika  istih roditelja.

Rasprava oko banalnosti

Promjena koeficijenta za obračun plaća jedenoj zaposlenici u gradskoj upravi trebala je biti čisto tehničko pitanje. No ispostavilo se je da je to bila jedina točka koja je prilikom glasovanja podijelila vijećnike. Mihaela Pavković (SDP) je prigovorila pročelniku Tomislavu Petraču  što je u uvodu točke imenovao zaposlenicu „jer se koeficijenti ne rade po imenu nego po radnom mjestu“. Ona je ispred kluba SDP-a tražila da se najprije promjeni sistematizacija, a potom koeficijent. U nastavku  rasprave je Špančić posve nepotrebno iznosio niz privatnih stvari da bi sve ponovo pretvorio u svoj obračun s bivšim gradonačelnikom Davorom Huškom. Na kraju su uz protivljenje četvero vijećnika SDP izglasali naizgled  logično povećanje plaće od 10 posto.

Ovo je vjerojatno bila zadnja sjednica vijeća u ovom mandatu no te se je vidjelo tek na kraju sjednice kada je izvješće o radu  u drugoj polovini prošle godine podnijela gradonačelnica Blažević. U višestraničnom pisanom materijalu pobrojala je niz aktivnosti od lani, a u kratkom obraćanju naglasila kupovinu zemljišta za proširenje poduzetničke zone, potpisivanje ugovora za akumulaciju Šumetlica, radove u Ulici hrvatske policije, uklanjanje ruševina, novi režim rada rasvjete, uspješan sajam Slavonski banovac, dobar vlastiti komunalni  pogon. Sve to uz puno sinergije i razumijevanja zaposlenika u gradskoj upravi, udrugama i svim gradskim institucijama, županije i raznih ministarstava  te zahvalila svima uz želju da nastavi suradnju i u slijedećem mandatu.

Špančić, ističući da je to njegovo zadnje obraćanje,  joj je čestitao na svemu učinjenom, naročito pozdravivši projekt aglomeracije za koje je veliku zaslugu i zahvalnosti iskazao dr. Siniši Šircu. No nije zaboravio niti svog „najdražeg“ neprijatelja u ocijeni da je dolaskom nove gradonačelnice se promijenila klima u međuljudskim odnosima u gradskoj upravi, uveo se u timski rad te zaključio da Pakrac sada ima svjetlu budućnost.

Neven Garača (SDP) i Miroslav Ivančić su se složili da Pakrac od strane državnih institucija zaslužuje zbog svog stradavanja više subvencija i poštovanja, koje je djelomično iskazanom nedavnim dolaskom predsjednice.  Garača je kao najveći uspjeh ovog mandata ocijenio dovođenje visoke zdravstvene šlole u Pakracu

U troiposatnoj sjednici, osim pobrojanog vijećnici su  donijeli  nekoliko odluka  tehničke prirode, a najviše rasprave je bilo uobičajeno u  aktualnom satu“ o čemu ćemo izvijestiti naknadno.

 

Podjelite na društvenim mrežama...
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Print this pageEmail this to someone