Hrvatske vode, Ispostava Daruvar: Godina bez investicija

Hrvatske vode, Ispostava Daruvar:   Godina bez investicija

Projektiranje regulacije Pakre na potezu od nekadašnjeg DI „Papuka“ do Kusonja jedina je planirana investicija u ovoj godini na području daruvarske ispostave Hrvatskih voda, rekao nam je njen voditelj Davor Novinc.

Poslovi koji će se odrađivati uglavnom spadaju u redovno održavanje. Osim košnje trave na svim vodotocima u planu je tijekom ljeta ukloniti naplavine iz korita Pakre u središtu Pakraca i Lipika. U Badljevini je u tijeku  uređenje korita Bijele, od mlina do utoka Kravarine i uzvodno, a na Kravarini će u Grahovljanima biti izrađen cijevni propust.

U Branešcima je sanirano oštećenje na koritu Pakre i jednog prelivnog praga. Također će se sanirati oštećenja od erozije na cesti Španovica-Šumetlica. Na području Japage i Kraguja bit će saniran potok Grabarić koji je plavio okolne poljoprivredne površine. Također je predviđena regulacija vodotoka i na području Gaja.

Na potoku Orlovac, između Tornja i Gornje Obriježi bit će izgrađen pločasti propust, kao i jedan kod Brusnika na potoku Brusnica.

Podjelite na društvenim mrežama...
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on LinkedIn
Linkedin
Print this page
Print
Email this to someone
email