GDCK PAKRAC: Javni pozivi

GDCK PAKRAC: Javni pozivi

Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, Skupština Gradskog društva Crvenog križa Pakrac upućuje JAVNI POZIV svim *aktivnim članovima Gradskog društva Crvenog križa Pakrac, s mjestom prebivališta/boravišta na području Grada Pakraca i Grada Lipika, na sastanak na kojem će se birati zastupnici u Skupštinu Gradskog društva Crvenog križa Pakrac za mandatno razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Detaljnije u kompletnim pozivima u prilogu.

JAVNI POZIV LIPIK

JAVNI POZIV PAKRAC