ELOO-MREŽNA PRIJAVA LOKACIJE Zgodan alat u borbi protiv divljih deponija

ELOO-MREŽNA PRIJAVA LOKACIJE Zgodan alat u borbi protiv divljih deponija

Borba protiv divljih odlagališta otpada od 1. siječnja ojačana je novim, mrežnim alatom koji građanima omogućuje pomoću mobitela prijaviti lokaciju ove neugodne pošasti koja nije rijetkost niti na našem pakračko-lipičkom području. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pustilo je početkom godine u rad sustav evidencije lokacija odbačenog otpada (ELOO). Riječ je o sustavu koji, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, čini dio informacijskog sustava gospodarenja otpadom. Osim što je prvenstveno namijenjen komunalnim redarima za unos, obradu i pregled lokacija odbačenog otpada, ovaj korisnički sustav dostupan je i široj javnosti. Pomoću njega građani s lica mjesta mogu obavijestiti komunalne redare o lokacijama odbačenog otpada i doprinijeti ekološkoj očuvanosti lokalne zajednice.
Na mrežnoj stranici ELOO potrebno je odabrati županiju, grad ili općinu, opisati lokaciju i vrstu odbačenog otpada te priložiti fotografije otpada. Nakon prijave od strane građana komunalni redari zaduženi za lokaciju dobivaju obavijest kako bi mogli obraditi prijavu.

Pakrac već ima mogućnost digitalne prijave

Povodom toga kontaktirali smo pakračkog komunalnog redara Tomislava Luksetića koji je nam je kazao da Pakrac već ima vrlo uredan mehanizam prijave divljih lokacija povezan s gradskom mrežnom stranicom (www.pakrac.hr) i da ga građani po potrebi koriste tako da osim objedinjene evidencije divljih lokacija ne očekuje veće pomake u efikasnosti. Lokalno stanovništvo divlja odlagališta može prijaviti na podstranici ONLINE PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA ispunivši priloženi obrazac. Luksetić objašnjava da se prijava može izvršiti na više načina kao što su elektronička pošta (tomislav.luksetic@pakrac.hr ili grad@pakrac.hr ili pozivima na telefon 411-080, a moguće je doći i osobno u gradsku upravu te na licu mjesta podnijeti prijavu ili prijavu uputiti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Podjelite na društvenim mrežama...
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Print this pageEmail this to someone