DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK Od 16. siječnja upisi u “Predškolu”

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK Od 16. siječnja upisi u “Predškolu”

 

Dječji vrtić Maslačak od 16. do 30. siječnja prima zahtjeve za upis djece u program „Predškole“ koji je obavezan za svu djecu godinu dana prije polaska u školu. Predškola je besplatna, a djecu se upisuje u zgradi matičnog vrtića u Pakracu kao i u područnim vrtićima u Badljevini i Donjoj Obriježi. Predviđeni početak programa je 1. veljače. Na upis je uz zahtjev potrebno ponijeti presliku rodnog lista te liječničku potvrdu.

ZAHTJEV ZA UPIS