Od 3. ožujka izdavanje katastarskih podataka elektronskim putem

Od 3. ožujka izdavanje katastarskih podataka elektronskim putem

Državna geodetska uprava omogućila je građanima podnošenje zahtjeva i preuzimanje javnih isprava bez dolaska u katastarske urede. Odluka vrijedi od 3. ožujka ove godine, a zahtjevi i isprave se podnose i preuzimaju putem OSS-a, internet stranice – oss.uredjenazemlja.hr, i prijavom kroz sustav e-Građana. Odluka se odnosi  na kopiju katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista i izvadak iz Baze zemljišnih podataka. Pritom se ne naplaćuju opće pristojbe, ali će građani za katastarsku pristojbu kopije katastarskog plana izdvojiti 15,00 kuna, za prijepis/izvod iz posjedovnog lista 10,00 kuna te za izvadak iz Baze zemljišnih podataka 30,00 kuna (pristojba obuhvaća i pristojbu na zahtjev).

Pri podnošenju zahtjeva korisnik kartičnim plaćanjem odmah podmiruje puni iznos upravnih pristojbi (uvećan za iznos provizije koju naplaćuje kartična kuća (2.2%)). Sustav iznos izračunava automatski, a korisnik u elektronički sandučić dobiva javne isprave potpisane elektroničkim potpisom na koji je dodatno otisnut QR kod i kod za provjeru istinitosti dokumenta.

Ovako izdana javna isprava ima pravnu valjanost kao i isprava na papiru ovjerena pečatom i potpisom službene osobe.

Javne isprave za koje se zahtjevi zaprimaju i obrađuju u OSS-u dostavljaju se korisniku u elektronički sandučić bez pripreme i obrade zahtjeva od strane državnih službenika i bez troškova isporuke i ispisa na papiru. Za tako zaprimljene zahtjeve i izdane javne isprave nije predviđena naknada uporabe podataka sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina („Narodne novine“, 148/07, 75/09, 51/13) te se ista ne naplaćuje kada se javne isprave izdaju elektroničkim putem.

 

 

 

 

 

Podjelite na društvenim mrežama...
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Print this pageEmail this to someone